Noves reduccions de boca en els contenidors de fracció orgànica i envasos lleugers

Donat que ha augmentat el nombre de residus dipositats en el contenidor erroni –impropis- el Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha optat per dur a terme la reducció de boca en els contenidors de fracció orgànica i envasos lleugers, per tal de poder obtenir més quantitat i qualitat de la recollida selectiva.

Aquesta mesura s’ha anat aplicant amb anterioritat a altres municipis i ciutats d’arreu pel mateix motiu i els resultats han estat sempre satisfactoris.

En aquest cas, basant-nos en estudis previs, s’ha conclòs que la millor reducció de boca per als municipis del Pla d’Urgell (excepte Mollerussa) consisteix en col·locar una peça d’acer com a línia divisòria, reduint la boca a la meitat.

REDUCCIÓ BOCA CONTENIDORS

Com es pot veure en la fotografia, la reducció de boca és més gran en la fracció orgànica que en la d’envasos lleugers. Aquest fet es degut a l’adaptabilitat de la bossa de fracció orgànica, sempre molt més modelable que la d’envasos lleugers i molts cops sense acabar d’emplenar.