Anotació

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR

Documentació del viatge a Itàlia

Tots els alumnes han de presentar aquesta documentació abans del  16 de febrer

Opció A

  • Fotocòpia de les dues cares del DNI (vigent)
  • Permís de la policia per sortir del país ( Fotocòpia)
  • Fotocòpia de la tarjeta sanitària europea

Opció B

  • Fotocòpia del Passaport
  • Fotocòpia de la tarjeta sanitària europea

Opció C

  • Fotocòpia del Passaport
  • Fotocòpia de les dues cares del NIE (vigent)
  • Fotocòpia de la tarjeta sanitària europea