Web del Toni

Els apunts en pdf

recursos-apunts-pdf

La Bíblia

La Bíblia

Introducció a la biblioteca de la Bíblia i estudi dels llibres del Gènesi i de l’Èxode.

1-1-biblia

El fet religiós

El fet religiós

Reflexió entorn de la religió i els seus orígens, els elements que l’expliquen i les seves concrecions culturals.

2-0-el-fet-religios

Història de les religions

Història de les religions

Optativa de 2n d’ESO

La religió ha estat present en totes les cultures i civilitzacions de la història de la humanitat. Algunes d’aquestes religions s’han conservat al llarg dels temps i encara tenen un nombre important de seguidors.

3-1-historia-religions

Ètica i moral cristiana

Ètica i moral cristianes

Conèixer l’ètica dels evangelis i anàlisi dels problemes morals que preocupen la persona i la societat.

4-1-moral

Les grans religions

Les grans religions

Introducció a la pluralitat religiosa del món, a fi de comprendre millor la realitat dels altres i, alhora, la nostra.

6-1-grans-religions

Societat i religió

Societat i religió

Apropament crític, des de la perspectiva cristiana, al món en què vivim a fi de valorar fins a quin punt és plausible l’opció cristiana.

7-0-societat-i-religio

Optativa de 1r

Festes i tradicions a Catalunya

Com es van inventar? Quines festes celebrem? Per què fem aquestes festes i no unes altres? Com podem preparar-les? Com es calculen? Parlar de festa comporta alegria i implica el fet de compartir. També cal obrir-se a la riquesa de la diversitat i observar que al nostre voltant viuen persones que potser tenen altres tradicions i celebren altres festes. Hi ha festes més religioses i altres que no ho són tant. De totes elles tractarem i aprofundirem en aquesta matèria optativa.

Text de la matèria optativa

Optativa de 2n

Món, societat i creences

Què pensen els altres, en què creuen els altres, com viuen… En un món i una societat cada cop més multiculturals i globalitzats, les diferents religions i creences esdevenen un element important per comprendre el seu funcionament i per entendre bona part dels conflictes i situacions problemàtiques que sorgeixen d’aquesta convivència.

9. Món, societat i creences

Optativa de 3r

Transformar la societat en humanitat

Aquest crèdit vol fer un seguiment de totes aquelles accions que, tant a nivell individual com d’associacions, grups i organismes, han treballat per fer més humana la nostra societat.

pobres3