Web del Toni

Xarranca. Jocs per a l'aprenentatge del català oral per a nouvinguts


Xarranca

Jocs per a l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts

Llibre: Balaguer, Clara i Ripoll, Oriol. Generalitat de Catalunya, Fundació Jaume Bofill, 2002.

Recull de jocs que treballen l’aprenentatge de les estructures lingüístiques bàsiques a través de situacions comunicatives reals, i des d’una perspectiva d’educació en valors.

Etapa educativa: EP – Secundària

Àmbit: Llengua oral, material complementari.

Xarranca. Jocs per a l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts (PDF)

Expressió d’identificacions socials
Expressió d’identificacions físiques
Expressió d’identificacions anímiques
Expressió d’accions
Expressió de localitzacions temporals
Expressió de localitzacions espacials
Expressió de possessions
Expressió de coneixements
Expressió de possibilitats
Expressió de preferències i desigs
Expressió d’ordres i obligacions
Vocabulari