Web del Toni

NO FAIG FALTES!

NO FAIG FALTES!

Reforç de llengua 1r ESO

Els quaderns de reforç No faig faltes! estan pensats per a l’àrea de Llengua catalana i literatura de l’ESO. Se centren en l’ortografia, la gramàtica i el lèxic, continguts fonamentals per dominar aquesta àrea i necessaris per fer servir la llengua amb correcció i precisió. Inclouen el solucionari.

El llibre té 116 pàgines.

Unitats

Reforç de llengua 1r ESO

1. L’alfabet. Síl·laba, diftong, hiat i dígraf

2. L’accentuació

3. L’accent diacrític i la dièresi

4. Ús de la a i la e

5. Ús de la o i la u

6. Ús de la b i la v. Ús de p/b, t/d, c/g a final de mot

7. Ús de la s/ss/z/c/ç

8. Ús de j/g, x/ix, tx/ig

9. Ús de la h

10. Ús de m/n/ny

11. Ús de r/rr

12. Ús de la l·l

13. Ús de la i de la ll

14. Ús de l’apòstrof i la contracció. El guionet en els numerals

15. Ús dels signes de puntuació

16. Gramàtica

17. Lèxic

……………………………………………………………………………………

Clau de respostes

Reforç de llengua 1r ESO

Solucionari

……………………………………………………………………………………

REFORÇ LLENGUA 2

Reforç de llengua 2n ESO

……………………………………………………………………………………

Unitats

Reforç de llengua 2n ESO

Unitats 1-17

Gramàtica

Lèxic

……………………………………………………………………………………

Clau de respostes

Reforç de llengua 2n ESO

Clau de respostes

……………………………………………………………………………………