Web del Toni

Nexe 2. Català bàsic per a estrangers

NEXE 2

Nexe 2. Català bàsic per a estrangers

Nexe 2 s’organitza en tres llibres, un per trimestre. Cada llibre s’estructura en 3 blocs que presenten els continguts de manera progressiva al llarg de 3 unitats més una avaluació. Cada unitat conté diferents aspectes de la llengua, senyalitzats a cada pàgina amb una icona.

Els autors son Maria Dolors López Gutiérrez, Josep Sala Molist, Subi (il·lustrador).

Llibre 1

Nexe 2 / Llibre 1

……………………………………………………………………………………

Llibre 2

Nexe 2 / Llibre 2

……………………………………………………………………………………

Llibre 3

Nexe 2 / Llibre 3

……………………………………………………………………………………