Web del Toni

LLENGUAJOC


Llibre d’exercicis de llengua amb solucionari. És una eina útil i complementària per millorar la competència lingüística de l’alumnat. Adreçat al cicle superior de primària, secundària, batxillerat, escoles d’adults… Treballa l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora. Els autors son Agnès Rius i Escudé, Montserrat Pujol i Canal, i Montserrat Bau i Gargallo.

Juguem amb les paraules Juguem i conjuguem Juguem, llegim i comprenem
Juguem i parlem Juguem i reforcem Solucionari