Web del Toni

JOCS LIC

JOCS LIC

Jocs de llengua / Jocs LIC

Son 7 quaderns amb sopes de lletres, mots encreuats, embolics, paraules incompletes, i d’altres jocs. No és un material interactiu, si es volen fer servir caldrà imprimir-los. Van acompanyats d’un solucionari.

Generalitat de Catalunya. Subdirecció General de Llengua i Cohesió social. Servei d’Ensenyament del Català: Barcelona, 2007

……………………………………………………………………………………

Identificació personal i relacions familiars

Identificació personal i relacions familiars

……………………………………………………………………………………

Ensenyament i educació

Ensenyament i educació

……………………………………………………………………………………

Estats físics i anímics d’una persona

Estats físics i anímics d’una persona

……………………………………………………………………………………

Rutines diàries, temps lliure i entreteniment

Rutines diàries, temps lliure i entreteniment

……………………………………………………………………………………

Habitatge i llocs de residència

Habitatge i llocs de residència

……………………………………………………………………………………

Compres, mejar i beure

Compres, mejar i beure

……………………………………………………………………………………

Viatges i trasllats

Viatges i trasllats

……………………………………………………………………………………

Orientacions didàctiques i solucions

Orientacions didàctiques i solucions

……………………………………………………………………………………