Web del Toni

COMENCEM

COMENCEM

“Comencem” és un material que pretén oferir un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana.

Aquest material tant pot ser útil per a l’alumnat estranger que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu, com per a la resta d’alumnes per tal d’iniciar, reforçar o ampliar- ne els coneixements de català.

Presentació del material

Diccionari visual d’imatges

Quaderns alumnat

Quaderns de l’alumnat

P

1. LA CLASSE

2. L’ESCOLA I L’INSTITUT

3. EL COS

4. ELS VESTITS

5. LA FAMÍLIA

6. LA CASA

7. LES BOTIGUES

8. EL MENJAR

9. ELS ANIMALS

10. LA CIUTAT

11. ELS VEHICLES

12. ELS OFICIS

P

……………………………………………………………………………………

Quaderns professorat

Quaderns del professorat

D

1. La classe

2. L’escola i l’institut

3. El cos

4. Els vestits

5. La família

6. La casa

7. Les botigues

8. El menjar

9. Els animals

10. La ciutat

11. Els vehicles

12. Els oficis

D

……………………………………………………………………………………