Web del Toni

Islam, la submissió a Déu

portada-estrellaislam

Com puc viure entregat a Déu?

Aquesta és la pregunta fonamental de la religió islàmica, que troba una de les seves expressions en la bismillah, (la fórmula bismilla ahir rahhmaan ir rahhiym “en el nom de Déu, perdonador i compasiu”), que és la primera línia de l’Alcorà, i apareix per tot arreu, orientant i guiant la vida dels musulmans.

Islam →