Web del Toni

Judaisme, l'aliança entre Déu i la humanitat

estrella-david

Com podem mantenir l’aliança que Déu ha segellat amb nosaltres ?

El concepte d’aliança és clau en la religió jueva. L’aliança és la trobada de Déu amb l’home. Aquesta és la característica principal del judaisme i de les tradicions profètiques. Déu es fa present en la vida de les persones. L’aliança es considera indissoluble encara que les persones en facin poc cas de les exigències de Déu. La religió jueva i la seva espiritualitat són el resultat de l’experiència religiosa d’una comunitat, el poble d’Israel: “Faré de vosaltres el meu poble i jo seré el vostre Déu.” (Ex 6,7)

Conèixer el judaisme, a més, passa per entendre l’enorme sentit que per aquesta religió té la possessió d’una terra, la importància de la Torà o Llei, i el significat del temple. Tots tres conformen la identitat jueva, perquè són els elements amb els quals s’identifiquen els jueus.

Judaisme →