Web del Toni

Buddhisme, a la recerca de la il·luminació sense Déu

ulls-buda

Com puc acabar amb la set de vida i assolir la il·luminació?

Aquesta és la pregunta central del buddhisme. Es diu del buddhisme que és una religió sense Déu ni déus perquè no ensenya res sobre Déu, però, malgrat això, sí que contesta les preguntes que es fan totes les religions. Ens explica quin és el nostre destí en el món i ens ensenya cóm hem de viure correctament, informa a les persones sobre la vida després de la mort i ens mostra cóm hem de meditar. El buddhisme ensenya, sobretot, cóm salvar-se de la ignorància.

Cal obrir els ulls per mirar el món de forma autèntica, ja que per entendre el món, hem de comprendre que res existeix vertaderament. És una nova mirada que impregna a la vegada la visió del món i el comportament quotidià al llarg de tota una existència dedicada al no-res. Si comprenem que res existeix realment, aleshores serem lliures i ens sentirem feliços i tranquils. Aquesta profunda satisfacció i vertadera tranquil.litat, que trobem si hem reconegut que res no és veritat, s’anomena nirvana.

Buddhisme →