Web del Toni

Qualificacions i exàmens de 3r d'ESO

La moral cristiana

Notes de l’assignatura de Religió Catòlica
qualificacions-3r

Equivalència numèrica de les notes

Notes de l’optativa de religió
qualificacions-opt-3r
Proves de juny

Prova de juny

Proves de setembre

Prova de setembre