Web del Toni

Definició de religió ampliada

Definició de religió ampliada

Ja hem vist, quan vàrem fer la nostra definició de religió, que la religió és la forma de ser i de viure que relaciona la persona amb Déu. Ara veurem que la relació directa entre la persona creient i Déu no es dona habitualment sinó que, més freqüentment, es fa possible gràcies a una sèrie d’elements, a mena d’esglaons, que anomenem mediacions.

El primer element present a totes les religions és Déu, tot i que cadascuna l’entén amb matisos diferents. Per això hi ha una gran varietat de maneres d’anomenar-lo: Déu, la divinitat, l’ésser suprem, el Misteri, l’esperit…

És una realitat anterior i superior a les persones, completament diferent d’elles i eterna. La seva presència se sent a través de tot allò que es considera sagrat. Tot i que Déu és absolutament diferent de tot el que és humà, la persona religiosa el sent proper i íntim. Déu no és una idea ni un concepte que es pugui aprendre, sinó una presència real, tot i que indemostrable, que troba el creient.

Ara bé, hi ha una distància entre Déu i la persona religiosa, i és per això que la persona intenta salvar aquesta distància i acostar-se a Ell, a fi de sentir-se més a prop seu. I és en aquest sentit que hem de comprendre allò que és sagrat. Com en el cas de les coses que la persona considera sagrades, tot el que la persona fa o utilitza per relacionar-se amb Déu rep el nom de “mediació”. Cada religió ofereix mediacions diferents per a la trobada amb Déu.

La persona religiosa descobreix que no és el centre de l’univers ni la mesura de tot. Reconeix Déu com una realitat superior, però alhora el sent com algú que crida les persones, les atrau, les acompanya i les estima. Per això la persona religiosa compta amb Déu per organitzar la seva vida.