Web del Toni

La classe de Religió. Tots els apunts de l'aula i més...

Primer d’ESO
n1

La Bíblia

Introducció a la biblioteca de la Bíblia i estudi dels llibres del Gènesi i de l’Èxode

portada-biblia

Segon d’ESO
n2

El fet religiós

Reflexió entorn de la religió i els seus orígens, els elements que l’expliquen i les seves concrecions culturals

portada-fet-religios

Tercer d’ESO
n3

La moral cristiana

Conèixer l’ètica dels evangelis i anàlisi dels problemes morals que preocupen la persona i la societat

portada-moral-cristiana

Quart d’ESO
n4

Les grans religions

Introducció a la pluralitat religiosa del món, a fi de comprendre millor la realitat dels altres i, alhora, la nostra

portada-grans-religions

Batxillerat
Activitats de Batxillerat

Societat i religió

Apropament crític, des de la perspectiva cristiana, al món en què vivim a fi de valorar fins a quin punt és plausible l’opció cristiana

portada-sentit-vida

Aula d’acollida
aulaacollida

Aula d’acollida

……………………………………………………………………………………