EL GRUP DE PDECAT – DEMÒCRATES A L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, celebra que s’hagin aprovat les Bases pels Ajuts Socials de la quota de l’IBI per a les famílies més vulnerables.

Treballar per a les persones i més encara per a les que pateixen un major grau de vulnerabilitat econòmica, ha estat i és el principal objectiu de la nostra feina com a servidors públics. En aquest sentit, des que vam iniciar l’actual mandat amb responsabilitats de Govern, des de l’àrea de Serveis Socials s’ha treballat per consolidar un sistema d’ajuts i prestacions que ha fet possible que tot ciutadà del nostre poble gaudeixi dels mateixos drets i oportunitats que qualsevol altre que sí mantingui un nivell d’ingressos familiars i personals més elevat. Així, després de constatar, mitjançant la Comissió de Tarifació Social constituïda a finals de 2015, que el nivell d’ajuts, subvencions, exempcions fiscals, bonificacions i prestacions, és dels més elevats que permet l’actual legislació, i a la vista de l’acord unànim del Ple de l’Ajuntament, ens vam posar a treballar en l’elaboració d’un Reglament o Bases Reguladores, per a l’atorgament d’ajuts socials per a poder atendre el pagament de la quota de l’IBI de l’habitatge familiar habitual a les persones o famílies amb major grau de vulnerabilitat social i/o econòmica.

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts socials, per un import que pot ser l’equivalent fins al 50% o al 100% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles (IBI) corresponent a l’habitatge habitual de persones que es troben en una situació d’escassa capacitat econòmica i en les quals concorren circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social, mitjançant l’ajut econòmic parcial o total per pal·liar la càrrega tributària.

Malgrat haver sortit del Govern municipal el passat dia 5 d’octubre, cal remarcar que, després d’un intens treball transversal entre tècniques de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que és l’encarregada de recaptar els impostos municipals a Palau-solità i Plegamans, les de l’àrea de Serveis Socials i l’Interventor municipal, es va obtenir aquestes bases que, sota els mateixos criteris emprats per a l’atorgament dels diferents ajuts d’urgència social, permetran engegar definitivament, uns ajuts als que, des de l’exercici econòmic de 2016, l’Ajuntament hi ha destinat una partida de deu mil euros l’any, la qual cosa significa que, hores d’ara, es disposa d’un total de vint mil euros (dels anys 2016 i 2017) per a posar en marxa aquest tipus de prestació que s’haurà de sol·licitar cada any, si es donen les circumstàncies per a poder-hi concórrer.

Satisfets d’haver pogut deixar enllestida aquesta feina abans de la nostra sortida del Govern municipal, esperem que, des d’ara se’n faci la màxima difusió per a que les famílies amb situació de màxima vulnerabilitat econòmica les puguin sol·licitar i tot plegat pugui redundar en una major qualitat de vida i dignitat per a les mateixes.

Entrevista de Ràdio Palau a Jaume Oliveras

Ple extraordinari del 24 d’octubre de 2017

La nostra intervenció tancant el primer torn de debat al ple extraordinari sobre la moció contra la suspensió de l’Autonomia de Catalunya i l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.

I aquí podeu recuperar la intervenció final que vam fer.

Projecte d’Agermanament amb el poble d’Avon

El passat 30 de setembre, un dia abans de la celebració del referèndum d’autodeterminació de l’u d’octubre, estava treballant pel nostre poble; en un viatge llampec d’anada i tornada el mateix dia, vaig assistir encara com a Regidor de Cultura i Patrimoni, al festival de la diversitat lingüística i cultural del poble d’Avon, al qual vaig ser convidat formalment pel senyor Etienne Bataille Regidor de Cultura de la citada població.

A poc temps d’haver-se iniciat la legislatura, la Gemma Ros, una ciutadana de Palau-solità i Plegamans, em va proposar explorar la possibilitat de establir un agermanament de la nostra població amb el poble d’Avon, tal i com molts d’altres pobles del nostre país i d’arreu d’Europa ja han fet en el passat; una familiar d’ella nascuda al nostre poble i afincada a dia d’avui a l’Île-de-France, Montserrat Pacheco, actualment presidenta del Casal de Catalunya de París, ja feia temps que n’havia parlat amb el Sr. Bataille d’endegar aquesta possibilitat. Com no podia ser d’altra manera, vam recollir aquesta proposta amb entusiasme i il·lusió ateses les grans possibilitats que obriria per a la nostra població en temes tant transversals com el cultural, el patrimonial, l’històric, l’ensenyament, l’esportiu, i fins i tot el polític.

En aquesta jornada hi va haver temps per a tot, ballar sardanes, contribuir a fer un pilar de quatre, participar de la festa compartint coneixements amb les diferents mostres culturals de llocs tant diversos del món com Escòcia, Uruguai,Paquistan, Bèlgica i França d’entre molts d’altres, dirigir-me públicament a tots ells i, el més important, començar a obrir la porta per iniciar el que més endavant ha d’esdevenir l’agermanament d’ambdós pobles pel bé comú. Aquest darrer punt es va dur a terme en una reunió a les dependències de l’Ajuntament on a més del Sr. Bataille em va rebre la il·lustrísima Alcaldessa d’Avon, Sra. Marie-Charlotte Nouhaud; vaig fer entrega d’informació del nostre poble i en vaig rebre del seu, acordant que, per seguir endavant amb aquest projecte, invitaríem a una delegació del consistori d’Avon per Sant Jordi de l’any vinent i ells ens respondrien per Sant Pere a fi i efecte de poder anar tancant els diversos temes per iniciar definitivament la relació.

En cap cas és un projecte protocolari, el que ambdues parts busquem és, com ja he apuntat més amunt, una relació que permeti als ciutadans dels respectius pobles facilitar un espai on posar en comú projectes, idees i maneres de fer que ens reforcin com a societat, atenent al fet que som pobles propers a grans capitals europees, amb un nombre d’habitants molt similars i amb ganes de projectes engrescadors per créixer.

Tot i no estar ja al govern de Palau-solità i Plegamans, seguirem treballant perquè no es perdi ni aquesta oportunitat ni tots aquells projectes que teníem endegat, entre els quals, el més important, la construcció d’una nova biblioteca integrada a la xarxa de biblioteques de la diputació de Barcelona.

COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL DE PDECAT – DEMÒCRATES EN RELACIÓ A LA DECISIÓ DE SORTIDA DEL GOVERN MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

El Grup municipal de PDECAT – DEMÒCRATES, tal i com ja es va comprometre públicament setmanes enrere, i un cop celebrat el Referèndum d’autodeterminació de Catalunya del pasat dia 1 d’octubre d’enguany, després de celebrar Assemblea amb els associats i voluntaris dels nostres partits. Considerant la gran transcendència històrica del moment pel que travessa el nostre país, junt amb les evidents discrepàncies ideològiques insuperables que ens allunyen del grup del PSC, majoritari en el Govern i qui ostenta l’alcaldia del nostre poble.

COMUNIQUEM

Que per àmplia majoria de l’assemblea dels nostres partits, s’ha acordat deixar de formar part de l’equip de govern municipal.

En aquest sentit, volem deixar constància que les úniques raons són ideològiques sobre la celebració del Referéndum i la incomoditat que comporta haver de seguir gestionant el dia a dia de l’Ajuntament amb qui discrepem de forma clara sobre qüestions importantíssimes respecte del que es deriva de l’actual situació política en general a Catalunya.

Finalment, manifestem que, malgrat la nostra decisió, seguirem treballant amb totes les nostres forces perquè tots els projectes iniciats durant el present mandat es portin a terme de forma efectiva i es compleixi, tant amb els nostres compromisos electorals, com amb el Pla de Govern en el seu dia subscrit.

Palau-solità i Plegamans, 3 d’octubre de 2017.

Sortida de govern de Palau-solità i Plegamans

Els vostres regidors Laura, Jaume i Jordi us volem informar que la decisió de deixar el govern de Palau-solità i Plegamans està presa i és ferma, només la part formal que degut a la vaga d’avui no ens ha estat possible dur-la a terme.

En els propers dies farem comunicat oficial.

Gràcies a tots!

Seleccionats cinc equips arquitectònics perquè presentin dissenys de la nova Biblioteca Municipal

Es preveu que a finals d’any ja es compti amb la proposta guanyadora que es materialitzarà en el futur equipament
Cinc equips arquitectònics han estat seleccionats al concurs convocat per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’escollir el disseny de la nova Biblioteca Municipal entre cinc avantprojectes. Els cinc equips guanyadors i que, per tant, poden presentar les seves propostes són:
· Baena Casamor Arquitectes BCQ
· UTE: Col·lectiu Brusi & Pere Puig Arquitecte
· Roldán Berenguer Arqts
· Dilmé i Fabré Torras i Associats
· Brullet de Luna i Associats
“Esperem que a finals d’any tinguem l’avantprojecte guanyador i que en el primer quadrimestre del 2018 puguem veure els plànols del projecte acabat”, comenta Jordi Pujol, regidor de Cultura. “En aquests moments –matisa Pujol- només podem parlar de previsions, ja que els tràmits administratius poden escurçar o allargar aquest calendari”.
A partir d’ara el pas immediat és que els equips elaborin i presentin les seves propostes. El disseny guanyador obtindrà un premi de 20.000€, uns diners que es descomptaran de la redacció del projecte executiu, que es preveu que suposarà una inversió de 150.000€. Cadascun dels altres quatre avantprojectes finalistes rebran 3.000€.
En qualsevol cas, tots els avantprojectes han de tenir en compte les característiques de la ubicació on es construirà: el terreny que ara acull les pistes de petanca i que està delimitat per les avingudes Catalunya i Nostra Sra. de Montserrat, la plaça de l’Alzina i el carrer Juli Garreta. A més, han de complir amb les directrius que marca el Programa funcional de la Biblioteca Municipal elaborat per la Diputació de Barcelona i aprovat al Ple Municipal del juliol del 2016.
El Programa funcional estableix els espais que ha de tenir la biblioteca així com les seves funcions i la seva missió sociocultural. També preveu el personal que hi treballarà i les hores de servei que ha de prestar, la col·lecció que ha de tenir com a peça de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació, el mobiliari i l’equipament… En l’apartat econòmic, estima que la inversió inicial per fer-la realitat serà d’uns 4.200.000€. Alhora calcula els costos anuals de funcionament i manteniment, uns 321.000€.

Comunicat Partit Demòcrata (PDeCAT) i Demòcrates de Catalunya (DC) de Palau-solità i Plegamans referent al referèndum del 1 d’Octubre

Referent a la celebració del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya convocat pel proper 1 d’Octubre, i per complementar el comunicat ja emès per l’Alcaldia del nostre Ajuntament, voldríem afegir:
1. El PDeCAT i DC confirmen el seu compromís amb els ciutadans del nostre poble pel que fa fer possible que es pugui votar el futur de Catalunya a la nostra població.
2. Com a partits que donen suport al Govern local, hem treballat conjuntament amb altres forces polítiques locals per aconseguir que el nostre Ajuntament identifiqui i comuniqui a la Generalitat de Catalunya aquells locals ubicats a la nostra població que siguin comparables a unes eleccions habituals, en quan a nombre i ubicació.
3. Entenem la voluntat de garantir la seguretat jurídica dels membres del consistori i el personal de l’Ajuntament anunciada per l’Alcaldia.
4. Considerem que el llistat de locals identificats serà suficient per garantir que a la nostra població es pugui desenvolupar la votació amb total normalitat, civisme i respecte per part de tots.
5. El PDeCAT i DC a Palau-solità i Plegamans estem treballant coordinadament amb altres forces polítiques locals, la Generalitat de Catalunya i altres voluntaris per garantir que la democràcia es pugui expressar l’1 d’Octubre al nostre poble.

La proposta que es va fer arribar a la Generalitat, abans de la suspensió per part del TC de la llei del referèndum, perquè es decideixi finalment de quins local es disposa és la següent:

El Punt VAC acompanyarà i assessorarà a les persones que vulguin col·laborar al Programa Català de Refugi

Aquest servei de la Generalitat ofereix atenció jurídica, psicològica i orientació a persones refugiades durant un any

El Punt VAC -Voluntariat d’Acció Ciutadana – serà el servei municipal encarregat de donar suport al Programa Català de Refugi a Palau-solità i Plegamans per tal de establir el contacte entre entitats i voluntaris i voluntàries. Aquest programa acull a persones que han fugit del seu país perquè la seva integritat física i els seus drets humans hi són greument amenaçats. Són persones que no disposen de cap ajut i que estan compromeses a complir un Pla Individual d’Activitats per assolir la seva autonomia socioeconòmica.

El Punt VAC acompanyarà i assessorarà a les persones que vulguin participar d’aquesta iniciativa en la que se’ls ofereix serveis durant un període màxim d’un any: Atenció i seguiment social; atenció psicològica i jurídica; formació i aprenentatge de la llengua; allotjament; prestacions econòmiques (lloguer, manutenció,…); orientació i intermediació per a la formació professional i la inserció laboral; i l’acompanyament o mentoria de part d’un grup de 3 a 5 mentors, els grups d’acollida per a cada persona refugiada o grup familiar.

El regidor de Cooperació i Solidaritat, Jaume Oliveras, indica que aquest projecte està inspirat en el model canadenc “i se centra en l’acompanyament de les persones refugiades, es a dir la Mentoria : mobilitzar persones de Palau-solità i Plegamans disposades a participar i comprometre’s com a voluntàries en un programa d’acompanyament i suport d’una persona refugiada o grup familiar pel període d’un any”.

El Programa Català de Refugi defineix que aquelles persones que s’inscriguin com a mentor de persones refugiades han de formar, preferiblement, un grup amb un mínim de tres persones. Així, es recomana que aquestes es coneguin prèviament entre sí per tal que sigui més efectiu.

Entre les tasques de la mentoria es troba la d’acompanyar les persones refugiades en les activitats del Pla Individual d’Activitats (PIA); establir vincles amb les persones refugiades i, d’aquestes, amb les persones i entitats de l’entorn; dedicar de 2 a 4 hores setmanals durant un any; passar una entrevista personal prèvia; i fer la formació establerta al programa.

Oliveras recorda que aquest programa de mentoria també precisa de la ajuda de les entitats socials, “que han de col·laborar en la recerca de persones mentores i/o donar suport als grups d’acollida recolzant les persones mentores”.

Aquesta col·laboració es pot centrat en facilitar la xarxa social als refugiats, llocs i persones amb qui conèixer-se i practicar la llengua, contactes per buscar feina, etc.), o en resoldre dubtes, com ara què fer si una persona refugiada refusa l’ajuda o què fer davant dificultats relacionals, per exemple.

Aquelles persones i entitats que vulguin col·laborar en el Programa Català de Refugi a Palau-solità i Plegamans ho pot fer des del Punt VAC, tots els dimecres al Centre Cívic, al despatx 7. També poden contactar al telèfon 636.172.444 i per mail a l’adreça [email protected] . I un altre canal es facebook:https://www.facebook.com/VACPalau/ .

A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, TAMBÉ VOLEM VOTAR!

Davant la convocatòria del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya del proper 1 d’octubre, el Grup Municipal del PDECAT – DEMÒCRATES, vetllarà en tot moment perquè es compleixin les mocions aprovades de suport al Referèndum vinculant per a Catalunya. No considerem necessari recordar el nostre compromís més absolut, no ja amb el Dret a Decidir, sino amb la Independència de catalunya. Tampoc creiem que, hores d’ara i a la vista de la nostra trajectòria en aquest sentit, es pugui dubtar del nostre posicionament al respecte. Sempre hi ha qui, l’interessa intentar fer veure una altra cosa, equivocant-se d’adversari, però aquesta és una qüestió que caldrà deixar per moments en els que la unitat d’acció ja no sigui imprescindible. Per tant, no ens trobaran en tot el que no sigui unir esforços per a la consecució de la Independència prèvia celebració d’un Referèndum d’autodeterminació vinculant per a Catalunya com el del proper dia 1 d’octubre.

Sempre hem dit, (i aquests són els nostres principis inalterables) que si no es pot celebrar el Referèndum amb normalitat al nostre poble, ens veurem en la necessitat de plantejar als nostres associats i voluntaris la sortida del Govern municipal. Encara no ha passat res, i sembla que hi ha qui escampa versions que res tenen a veure amb la realitat, sobre l’actual situació al nostre poble.

No descubrirem res de nou, si diem que el PSC, ni és independentista, ni està a favor d’aquest referèndum, ni pensa “incomplir” (com ells diuen) amb els requeriments del Tribunal Constitucional espanyol… per tant, així, és evident que, de nou regidors/es al Govern, n’hi ha tres d’independentistes, )PDECAT – DEMÒCRATES) una favorable al Dret a Decidir de forma pactada amb l’Estat espanyol (Guanyem Palau) i cinc del PSC. Per tant, no disposem de la força política necessària per tal d’aconseguir que l’Ajuntament posi tota la seva infrastructura i mitjans per tal que es pugui portar a terme el Referèndum. Què més voldriem!
També és cert, que l’Alcaldessa, Teresa Padrós, no s’ha negat a col·laborar amb el Referèndum, sino que simplement, no ha contestat, ni que sí ni que no, a col·laborar amb l’organització del mateix o a la cesió d’espais per poder votar el proper dia 1 d’octubre.

Malgrat això, cal tenir molt en compte que, si pel 9N la negativa municipal a col·laborar en aquella Consulta, va suposar que el nostre poble només disposés de l’IES Ramon Casas i Carbó, ara, com a conseqüencia d’un treball conjunt amb diverses forces polítiques, podem afirmar que la Generalitat de Catalunya podrà disposar de sis Col·legis Electorals: escoles de can Periquet, can Cladellas, Folch i Torres i Escola Palau, així com l’IES Ramon Casas i el CAP Palau. Per tant, si habitualment són set els centres de votació, en aquesta ocasió, el Govern de Catalunya en tindrà sis a la seva disposició, restant ara a l’espera que comuniqui si els utilitzarà tots o no.

Són molts i diversos els municipis on hi ha governs amb forces independentistes i contràries a la independència, i cadascú se les veurà per com ho pot solucionar. em ve al cap el cas de Barberà del Vallès, on l’alcaldessa sí que s’ha negat de forma explícita a cedir espais i col·laborar, malgrat compartir govern amb ERC i la CUP. Terrasa es troba en una situació idèntica a la de Palau, com també Sentmenat i molts altres, havent-se trobat solucions molt diverses sense la col·laboració de l’Alcaldia.

A partir d’aquí, al nostre municipi, més enllà de dues mocions aprovades al Ple municipal, proposades per ICV, l’una en defensa d’un referèndum acordat i l’altra per expressar l’adhesió al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, hi ha la que va presentar ERC a l’octubre de 2016, en la que es diu literalment:

“Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, quan la Generalitat de Catalunya el convoqui, amb una pregunta clara i de resposta binària.

Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.

Tercer. En cas que el resultat del referèndum fos favorable a la independència, participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la futura República”.

Potser sí que hagués sigut millor que aquesta moció inclogués de forma explícita un compromís ferm en la cesió d’espais per al referèndum. Però, com veieu, ens comprometem, per majoria absoluta a donar-hi suport, a facilitar els debats i a participar en el procés constituent en el cas que el resultat del referèndum sigui favorable a que Catalunya esdevingui un Estat independent en forma de República.

Amb tot, des del Govern de Catalunya s’ens garanteix que la jornada es podrà desenvolupar amb tota normalitat al nostre poble. Els espais dels que pot disposar, ja sabeu quins són. Per la resta, ens comprometem ara, com hem fet sempre, a treballar pel Dret a Decidir i per la Independència sense fisures. Que formem part del Govern municipal, res pot afectar al nostre compromís, tenint en compte que, Palau-solità i Plegamans, d’un total de disset regidors, en té sis d’independentistes i tres que es manifesten a favor d’un Dret a Decidir acordat amb l’Estat espanyol.

Treballarem com el que més perquè els debats, la participació, la campanya, la jornada electoral… es desenvolupi amb normalitat, de forma pacífica i convivencial. I, també com sempre, ho farem al costat de la resta de forces independentistes, sense retrets ni tensions del tot inecessàries en uns moments tant i tant importants per a la història de la Nació catalana. Tant és així, que si hom, des del Govern municipal o no, impedís que això fos possible, haurem de sotmetre la nostra continuïtat al Govern municipal, a les bases dels nostres partits i persones independents que van conformar la nostra candidatura l’any 2015. Tant senzill com això. Però, estem segurs que res podrà aturar que, també al nostre poble es pugui votar amb normalitat.

Des del Grup Municipal del PDECAT – DEMÒCRATES que encapçalo ens comprometem com el que més amb el Referèndum del dia 1 d’octubre, ens posem a la disposició de tothom per al que considereu oportú i ens refermem en la defensa de les diverses mocions aprovades pel Ple municipal, comptant, com sempre hem fet, amb la col·laboració de les altres forces polítiques independentistes de Palau-solità i Plegamans.

Desitgem gaudir demà d’una nova jornada històrica de reivindicació nacional i de participació ciutadana. Ens veiem al Parc Onze de Setembre a les onze del matí per fer l’habitual ofrena floral a Rafael de Casanoves, i a la tarda al Tram 110, 111 i 112 en la que, segur serà la darrera i més gran i espectacular manifestació dels catalans i catalanes a favor de decidir amb plena llibertat i democràcia el futur del nostre país.

Bona Diada Nacional, i Visca Catalunya Lliure!!!