Home » Posts tagged 'comunicació sostenible'

Tag Archives: comunicació sostenible

Actitud digital cívica (II): Els blogs

La forma i el contingut de les anotacions al blog són fonamentals per tal de mantenir una certa credibilitat com autors. Les anotacions cal que siguin correctes i adients, pel que fa a l’estil i al to, amb el missatge que volem desenvolupar. Destaquem alguns aspectes concrets a tenir en compte a l’hora d’utilitzar els blogs:

  • Les entrades cal que siguin breus i que els conceptes que emprem siguin clars; d’aquesta maner l’autor facilitarà l’interès dels lectors.
  • La redacció dels continguts per part de l’autor ha d’afavorir la possibilitat de comunicació amb els lectors i els usuaris.
  • L’enllaç d’hipertext harurà d’usar-se intensivament ja que defineix perfectament l’àmbit comunicatiu i relacional de la xarxa.
  • Una qüestió cabdal és l’actualització permanent dels continguts del blog; així, la credibilitat de l’autor i la comunicació amb els lectors podrà mantenir-se correctament.

En el cas del nostre blog estem intentant seguir aquestes premisses per tal d’aconseguir una comunicació sostenible dins el marc d’una actitud digital cívica.