Home » Autoavaluació grup

Category Archives: Autoavaluació grup

Actitud digital cívica (III)

Al llarg del camí que estem acabant aquests dies els diversos aspectes de l’actitud digital cívica que hem après han resultat fonamentals per tal d’enfrontar-nos a l’assignatura.  L’ús de l’ordinador, com a principal eina en les tasques d’informació digital i comunicació amb altres persones (consultor, companys, potencials lectors de productes com el blog), cal que sigui cívic. Així, hem après al llarg del curs com treballar amb mesures de seguretat, amb eines com les contrasenyes, antivirus o còpies de serguretat; sabem també com no caure en l’ús incívic del plagi amb l’adient citació, emprada al nostre projecte o la gestió correcta del text, entre altres actituds cíviques. La comprensió i utilització dels cercadors per tal de localitzar continguts adients al nostre treball i l’ús de criteris útils per seleccionar informació amb credibilitat també han format part del nostre aprenentatge. La comunicació precisa i definida en el missatge ens ha donat la possibilitat de comunicar-nos clarament i sense problemes. Tots els aspectes esmentats han format part del nostre aprenentatge en l’assignatura i han estat útils a l’hora de treballar el projecte grupal de Quebecat; aquests, però, no es queden aparcats aquí amb l’acabament del curs sinó que seguiran amb nosaltres com a eines fonamentals en qualsevol treball digital futur.

 

Planificació i gestió del projecte (III)

Aquesta última PAC s’ha encarregat de gestionar-la en Jose Manuel, seguint les dates que el coordinador ens ha donat per poder finalitzar el projecte pas a pas.

La primera cosa que vam fer va ser finalitzar la wiki. Vam veure que ens excediem del límit marcat de paraules i hi havia alguns poblemes de forma,  així que vam decidir el que havia d’ocupar cada part i entre tots les vam reduir i ajustar formalment.

Un cop vam tenir i vam presentar la wiki, vam dedicar els nostres esforços a fer la presentació del projecte.

Per això va sorgir la idea de fer un vídeo amb imatges a les que hi posaríem una  locució explicant el treball.

El coordinador ens va fer una proposta de feina  que ens va semblar bé i que hem portat a terme utilitzant el fòrum de grup i el Google Drive, i que en Ricard i en Jordi s’han encarregat de gravar i muntar.

Planificació i gestió del projecte (II)

Aquesta vegada no em fet una temporalització tan ajustada com en l’exercici anterior, però de la mateixa manera, hem creat un índex de continguts a tractar i cadascú a escollit un tema i n’ha fet un esquema-esborrany. Després, quan tothom havia triat i hi estavem d’acord, hem redactat cada apartat del treball. La veritat és que penso que, tot i que de bones a primeres vam creure que aniríem justos de temps, la rapidesa amb la qual es va dur a terme aquesta primera part va agilitzar força la resta de l’elaboració del treball.

La redacció en forma conjunta ens va semblar molt complicada de gestionar, de manera que ens vam dividir els apartats escrivint-ne cada membre un a la wiki tot comentant i editant els dels altres participants.

Pel que fa a la temporalització, hem disposat de més marge de temps del que prevèiem i això ens ha permès enllestir el treball amb èxit i repassar cada un dels apartats dels companys.

Actitud digital cívica (II): Els blogs

La forma i el contingut de les anotacions al blog són fonamentals per tal de mantenir una certa credibilitat com autors. Les anotacions cal que siguin correctes i adients, pel que fa a l’estil i al to, amb el missatge que volem desenvolupar. Destaquem alguns aspectes concrets a tenir en compte a l’hora d’utilitzar els blogs:

  • Les entrades cal que siguin breus i que els conceptes que emprem siguin clars; d’aquesta maner l’autor facilitarà l’interès dels lectors.
  • La redacció dels continguts per part de l’autor ha d’afavorir la possibilitat de comunicació amb els lectors i els usuaris.
  • L’enllaç d’hipertext harurà d’usar-se intensivament ja que defineix perfectament l’àmbit comunicatiu i relacional de la xarxa.
  • Una qüestió cabdal és l’actualització permanent dels continguts del blog; així, la credibilitat de l’autor i la comunicació amb els lectors podrà mantenir-se correctament.

En el cas del nostre blog estem intentant seguir aquestes premisses per tal d’aconseguir una comunicació sostenible dins el marc d’una actitud digital cívica.

Planificació i gestió del projecte (I)

Per tal de dur a terme totes les tasques que ens proposem s’ha creat una llista i s’ha dividit la feina entre els membres del grup. Per això, disposem d’un espai a gantter on s’explicita la feina de cada membre a títol individual i també les grupals amb unes dates determinades que ens permeten marcar-nos uns objectius. Aquestes s’han anat modificant a mesura que avançava el treball per adaptar-se a les necessitats de cada moment.

Respecte a la gestió, com que disposem de vàries plataformes on s’exposa la informació (google docs, zotero per les cerques, el blog i la wiki) vam decidir als acords inicials que abans de fer qualsevol canvi es notificaria a l’espai de debat de grup, aquest mètode ens ha anat molt bé perquè permet que tots els membres del grup puguin estar al dia i participin de les modificacions. Per altra banda, la presa de decisions també ha estat prou ràpida, en un principi es tractava de donar un marge de 2 o 3 dies, en alguns temes en hem allargat una mica més, però això no ens ha fet perdre el ritme de treball.

De moment la valoració global de la planificació i la gestió és positiva, entenent que a cada fase del treball poden incloure’s modificacions en la temporalització i afegir o suprimir tasques segons els criteris que el grup cregui necessaris segons els objectius de treball.

Treball i comunicació en equip (I)

En aquesta segona PAC, primera treballant pròpiament com a grup,ens hem hagut d’enfrontar als primers reptes; alguns resolts amb certa facilitat; i, d’altres, amb no tanta.

Alguns dels punts que ens han funcionat són la comunicació, la presa de decisions, el respecte i l’ajuda.

La comunicació ha estat força fluïda, sobretot a través del debat, i, en la mesura del possible, hem respectat bastant les freqüències de connexió i comunicació pactades.

La presa de decisions ha funcionat bé gràcies als dos coordinadors d’aquesta PAC (en Jordi i en Ricard) que han estat molt resolutius i ens han facilitat molt la feina.

I per últim el respecte ha estat present en tot moment;  a l’igual que l’ajuda, que ha estat, sobretot, en forma de vídeos, explicacions i paraules d’ànim que  als que ens costa entrar en les noves tecnologies agraïm moltíssim.

Si bé aquests punts ens han funcionat bastant bé, crec que n’hi ha d’altres com la constància i la gestió del temps, estretament lligats entre ells,  que s’han de millorar.

Queda clar que tots estem compromesos amb el treball, ja que millor o pitjor mirem de tirar-lo endavant, però la constància i el temps que hi dediquem cadascú és molt desigual. Trobo que potser ens aniria bé fixar uns plaços per entregar les petites activitats que el consultor va penjant per fer durant la PAC i que en formen part, ja que si no, i sóc la primera culpable, se’ns acumula tot i al final hem de córrer.

Trobo que el fet d’utilitzar tantes eines alhora (Google Drive, Zotero, blog, Wiki …) alenteix el treball, ja que coses que es poden fer en un moment les fem per duplicat, com les cerques, que les hem anat penjant al Google Drive i que després hem hagut de penjar al Zotero; però que suposo que a mesura que les anem utilitzant més, no tindrem aquests problemes. En canvi, trobo a faltar alguna eina tipus xat a l’espai de grup o a la mateixa pàgina de  l’assignatura que ens permeti comunicar-nos al moment, ja que a vegades trobes que hi ha companys connectats als que els demanaries un petit dubte, però si es fa mitjançant el correu moltes vegades la resposta triga a arribar.

En general crec que treballem bé com a grup, tot i que tenim molts aspectes a millorar.

 

Alicia Ródenas

Actitud digital cívica (I)

Per tal d’usar les tecnologies i xarxes digitals haurem de fer-ho amb sentit comú i realitzar algunes tasques bàsiques com la de mantenir el nostre ordinador i els programes actualitzats amb els últims elements de seguretat i operativitat i usar els programes informàtics legals. La realització de còpies de seguretat i l’ús d’antivirus i tallafocs i la informació permanent sobre les novetats dels programes que utilitzem també formaran part i faran possible l’actitud digital cívica que hauriem de tenir tots els usuaris de les tecnologies i xarxes digitals.

Em referiré a continuació a tres aspectes cabdals a l’hora de gestionar la informació digital com són els còpies de seguretat, el plagi i el programes de codi lliure. Pel que fa a les còpies de seguretat cal assenyalar que aquells documents i fitxers que vulguem mantenir haurem de fer còpies de seguretat per no perdre’ls. La còpia haurem de traslladar-la a una latre dispositiu diferent amb un nom de fitxer també diferent al del document original; traslladarem la informació a un dispositiu de memòria (DVD, flaix…), a un disc dur diferent o a una xarxa.

El plagi és un ús incívic i antisocial que consisteix en unsar literal i deliberadament continguts aliens sense esmentar la procedència i intentant transmetre que ens pertany la seva autoria. Aquesta activitat, però, pot detectar-se amb la utilització d’un motor de cerca. Per tal de realitzar tasques digitals cíviques caldrà citar correctament amb les frases en cometes o cursiva i usar les opcions de notes a peu de pàgina per referenciar adequadament les citacions bibliogràfiques/webgràfiques de les quals hem extret informació.

Pel que fa als hàbits sostenibles, l’ús dels programes de codi lliure consisteix en la utilització d’unes aplicacions que poden ser usades i distribuïdes lliurement i sense restriccions entre usuaris. L’ús d’aquests programes afavorirà l’accès gratuït a persones que no poden permetre’s pagar programes comercials i la introducció de millores i el desenvolupament de les aplicacions en benefici de tota la comunitat, entre altres avantatges.