Home » Articles posted by quebecatuoc

Author Archives: quebecatuoc

Comiat

Font: https://ratticatte.wordpress.com

Un cop lliurat i defensat el projecte, enfilem la part final del camí que, en ocasions planer i en d’altres tortuós, ens ha dut a assolir els objectius que ens havíem fixat en l’inici del trajecte.

Durant aquests mesos hem après que, des de la distància, resulta perfectament possible conviure i treballar per a la consecució d’uns objectius comuns: només cal fixar clarament les regles del joc i definir correctament els recursos que s’utilitzaran i amb quins objectius.

D’aquesta manera, ens hem acostumat a planificar tasques amb eines com Gantter (un punt indispensable per a qualsevol projecte, però més encara si es realitza de forma asincrònica i a distància), a consensuar i editar textos en entorns col·laboratius com un wiki o mitjançant eines ofimàtiques en línia com Google Drive, a gestionar i compartir bibliografia a través de Zotero  o, fins i tot, a mantenir una mena de quadern de bitàcola de les nostres evolucions per la xarxa mitjançant aquest blog que ara tanquem. No cal dir que, per al bon funcionament d’eines tan diverses com aquestes, ha resultat indispensable un ús eficient dels entorns de debat que ofereixen i, és clar, una actitud positiva i col·laborativa per part de tots els integrants del grup. Ras i curt, ens hem habituat a gestionar simultàniament diverses eines col·laboratives que, n’estem segurs, ens poden arribar a ser molt útils en el futur, ja sigui en contextos acadèmics, ja sigui en l’àmbit professional.

Tanmateix, som ben conscients que, tot i la valoració positiva que fem de tot el procés que hem seguit, hi ha aspectes que, ara que ja som al final, s’haurien pogut millorar: ens referim, per exemple, a com de recomanable hauria estat realitzar les tasques de forma més progressiva (sobretot en les primeres PAC), a la necessitat d’aplicar processos més minuciosos de revisió de format i contingut o, en fi, a com d’enriquidor hauria resultat fer un ús més constant i actiu de les opcions de debat de què disposa el wiki.

Sigui com vulgui (permeteu-nos tirar del tòpic nàutic), ara que albirem la costa ens preparem per fondejar a port amb el pòsit reunit durant el viatge i amb la satisfacció d’haver acomplert la fita plantejada.

A reveure i gràcies a tots!

Avís a futurs navegants

Font: http://dgpcfadu.com.ar/

Un cop començada  l’assignatura Competències TIC en Llengua i literatura catalanes la primera sensació que podem tenir és la de respecte, pel gran nombre de tasques que cal fer. Si afegim la possibilitat que molts de nosaltres no ens havíem enfrontat fins aquell moment a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, estarem d’acord que les primeres impressions són d’un gran vertigen. Per això el millor que es pot fer és asserenar-nos i anar fent poc a poc. Les instruccions del consultor són fonamentals i cal seguir-les estrictament per tal de no caure en errors gratuïts i esforços inútils. A la tranquil·litat i calma cal unir la constància, ja que amb aquesta actitud no tindrem sorpreses d’última hora i podrem arribar al lloc on se’ns demana.

Al llarg del curs també aconsellem preguntar tots els dubtes que puguin sorgir, per molt bàsics que ens semblin; la resposta no es farà esperar, sigui del consultor o dels companys de l’assignatura. I aquí entrem en la solidaritat, que hem trobat present en tot moment per les persones esmentades; això sí, una persona no pot esperar ajut si no realitza un exercici de responsabilitat i s’esforça per tal d’aconseguir els objectius proposats en l’assignatura. La dedicació constant i responsable, per tant, és cabdal a l’hora de treballar aquesta assignatura, en la qual els guanys formatius i personals compensaran d’una manera notòria  l’ingent esforç realitzat.

Per acabar, i no és una qüestió menor, la comunicació entre els companys és fonamental; aquest diàleg ha de ser constant i fluid, ja que en depèn el resultat final de les tasques col·laboratives realitzades, que són la majoria, i, per tant, els resultats acadèmics obtinguts.

Res més: ànims, que el treball serà recompensat pels beneficis que n’obtindreu!

Mesures correctores i propostes de millora (II)

Entre les notes positives del nostre treball grupal cal dir en primer lloc que la comunicació entre tots els membres del grup es fa d’una manera correcta, respectuosa i àgil. Pel que fa a l’organització de les tasques de la PAC 3, quant al treball de redacció dels continguts de l’esborrany i els epígrafs dels diferents apartats, les hem distribuït d’una forma pràctica i, creiem, eficient: amb els continguts preparats fins al moment, resultarà molt més senzill que cada integrant del grup pugui revisar i modificar les pàgines de què consta el Wiki de Quebecat. Precisament en relació al Wiki, valorem positivament l’ús que n’estem fent, tant pel que fa als continguts, com a l’aprofitament dels recursos que ofereix, d’entre els quals destaquem:

 • Taules de contingut
 • Inserció de vídeos
 • Inserció d’imatges
 • Notes a peu de pàgina
 • Inserció de mapes
 • Inserció d’enllaços i remissions internes per afavorir la navegabilitat
 • Ús de formats i estils textuals
Font: http://www.heb.chinanews.com/

El volum de feina i les circumstàncies personals dels integrants han fet, però, que no haguem pogut assolir l’objectiu que ens havíem marcat de resoldre les tasques associades a la PAC d’una manera esgraonada. Un altre aspecte que cal millorar és la participació en l’edició de la planificació de Gantter i la utilització dels espais de discussió integrats, que encara aprofitem poc.

Mesures correctores i propostes de millora (I): ajudes internes (vídeos)

Font: http://test.scrignoflaei.digilogic.it

Ara que estem acabant tot el treball de la Pac 2, fem una primera valoració del desenvolupament del projecte fins al moment. Destaquem positivament aquests elements:

 • La comunicació i la relació entre els membres del projecte perquè els primers acords i la distribució de tasques han sigut fàcilment resolts i s’han començat a executar segons els terminis previstos.
 • Les accions concretes per dur a terme la PAC han requerit que els coordinadors preparin vídeos demostratius del blog, Zotero i la wiki. Els vídeos han tingut un efecte molt positiu, ja que han permès executar accions concretes amb facilitat.
 • La planificació ha estat clara. Mitjançant Gantter hem establert les etapes del projecte, les tasques i els recursos. Això ens ha permès de veure en quin punt ens trobàvem a cada moment.
 • L’edició dels textos mitjançant les tres plataformes tecnològiques proposades.

També volem evidenciar algunes pràctiques que cal millorar:

 • L’ús simultani de les eines tecnològiques proposades (Google Drive, Zotero, Gantter, Blog, Wiki, Espai Grup a L’aula virtual) ha fet alentir el treball i en ocasions ha dispersat la comunicació.
 • L’edició de la planificació a Gantter no ha estat prou col·laborativa.
 • El desenvolupament de les tasques no sempre ha set progressiu i s’ha concentrat en etapes molt concretes.
 • No hem aprofitat prou els espais de discussió integrats en les eines d’edició.

Proposem aplicar aquestes millores:

 • Assignar uns objectius comunicatius determinats a cada eina i utilitzar-ne els espais de discussió integrats per tal que la comunicació sigui més ordenada i profitosa.
 • Augmentar la participació individual en l’edició de la planificació plasmada Gantter.
 • Executar les tasques objecte del treball d’una manera més progressiva d’acord amb la planificació acordada. D’aquesta manera l’esforç serà més uniforme al llarg de la temporalitat prevista i podrem estalviar-nos possibles errors produïts per les urgències innecessàries d’última hora.

Presentació

Aproximar-nos a les realitats sociolingüístiques de dos territoris com són Quebec i Catalunya pot esdevenir una labor extensa i dificultosa però pot resultar alhora rica i pedagògica. Una província canadenca i una autonomia espanyola, o si volem conceptuar-les d’una altra manera, dues nacions, una francòfona i l’altra catalana, tenen molts punts de contacte i paral·lelismes, com per exemple que representen dues comunitats lingüístiques minoritàries dins de l’estat al qual pertanyen, respectivament, però també excessives diferències.

Per poder entendre millor la realitat de cada regió, en farem un breu repàs històric tot centrant-nos en els moments més destacats. Per exemple, al segle XVIII es produeixen dos fets cabdals: d’una banda, la cessió de Canadà per part de França a Gran Bretanya el 1763 fa que Quebec sigui britànica i que encara, a hores d’ara, tingui com a Cap d’Estat a Isabel II; d’altra banda, la derrota catalana en la Guerra de Successió el 1716 provoca la pèrdua del règim jurídic propi i les institucions d’autogovern. Analitzarem, també, la realitat política actual amb la derrota, només fa uns dies, en les eleccions legislatives al Quebec dels nacionalistes del Partit Quebequès i per tant la suspensió d’un possible referèndum sobre la independència de la província francòfona, a la qual podem contraposar l’intent de consulta sobre el dret a decidir el futur de Catalunya, plantejada pel Parlament català i negada pel Congrès dels Diputats espanyol.

La vessant sociolingüística, però, serà la qüestió essencial que desenvoluparem, en la qual l’ús de la llengua francesa al Quebec i el del català a Catalunya seran fonamentals així com els problemes que hi ha als dos territoris pel que fa a la normalització de les respectives llengües. La legislació sobre la llengua (al Quebec el francès és l’única llengua oficial, a Catalunya en coexisteixen dues), i les relacions entre el francès i l’anglès i el català i el castellà, respectivament, seran un element destacat del nostre treball. La demografia, per exemple, també ens atorgarà similituds (els dos territoris tenen prop de vuit milions d’habitants), no tantes, potser, com les diferents planificacions lingüístiques realitzades i l’èxit de cadascuna d’elles als respectius territoris. Ens espera, per tant, una tasca engrescadora, que ens portarà a desenvolupar uns continguts sociolingüístics servint-nos de les oportunitats que ens ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació i, esperem que així sigui, a assolir uns resultats que es tradueixin en un treball interessant.