Home » Articles posted by jperezvice

Author Archives: jperezvice

Actitud digital cívica (III)

Al llarg del camí que estem acabant aquests dies els diversos aspectes de l’actitud digital cívica que hem après han resultat fonamentals per tal d’enfrontar-nos a l’assignatura.  L’ús de l’ordinador, com a principal eina en les tasques d’informació digital i comunicació amb altres persones (consultor, companys, potencials lectors de productes com el blog), cal que sigui cívic. Així, hem après al llarg del curs com treballar amb mesures de seguretat, amb eines com les contrasenyes, antivirus o còpies de serguretat; sabem també com no caure en l’ús incívic del plagi amb l’adient citació, emprada al nostre projecte o la gestió correcta del text, entre altres actituds cíviques. La comprensió i utilització dels cercadors per tal de localitzar continguts adients al nostre treball i l’ús de criteris útils per seleccionar informació amb credibilitat també han format part del nostre aprenentatge. La comunicació precisa i definida en el missatge ens ha donat la possibilitat de comunicar-nos clarament i sense problemes. Tots els aspectes esmentats han format part del nostre aprenentatge en l’assignatura i han estat útils a l’hora de treballar el projecte grupal de Quebecat; aquests, però, no es queden aparcats aquí amb l’acabament del curs sinó que seguiran amb nosaltres com a eines fonamentals en qualsevol treball digital futur.

 

Treball i comunicació en equip(III)

En aquesta PAC 4 en la qual havíem de realitzar gran nombre de tasques, i crec que de gran importància totes elles, com el lliurament definitiu del projecte, la presentació del treball amb vídeo o la defensa del projecte, entenc que hem pogut arribar a tot, no sense alguns problemes. L’encarregat, rotatori, de la coordinació he sigut jo però als primers dies de juny he patit la pèrdua irreparable de mon pare, per la qual causa i un cop comentada la circumstància als meus companys, s’han ocupat de la coordinació d’una manera magnífica, tot assumint i repartint-se més feines de les que proporcionalment els corresponien; només vull agrair-los l’esforç i l’ajuda, que els honra tant a nivell personal com professional.

Pel que fa a la comunicació seguim una mica amb la mateixa tendència que en les Pacs anteriors: els missatges de comunicació són escasos i es troba a faltar una mica de fluïdesa en determinats moments, però com que tot cal veure-ho des del punt de vista positiu, l’eficàcia i l’efectivitat, tal com ens comentà el consultor i una companya d’un altre grup, és palesa al nostre grup. De tota manera de tot s’aprèn en aquest món i de segur que tractarem de millorar aquest aspecte en futurs treballs laborals i acadèmics.

Actitud digital cívica (II): Els blogs

La forma i el contingut de les anotacions al blog són fonamentals per tal de mantenir una certa credibilitat com autors. Les anotacions cal que siguin correctes i adients, pel que fa a l’estil i al to, amb el missatge que volem desenvolupar. Destaquem alguns aspectes concrets a tenir en compte a l’hora d’utilitzar els blogs:

  • Les entrades cal que siguin breus i que els conceptes que emprem siguin clars; d’aquesta maner l’autor facilitarà l’interès dels lectors.
  • La redacció dels continguts per part de l’autor ha d’afavorir la possibilitat de comunicació amb els lectors i els usuaris.
  • L’enllaç d’hipertext harurà d’usar-se intensivament ja que defineix perfectament l’àmbit comunicatiu i relacional de la xarxa.
  • Una qüestió cabdal és l’actualització permanent dels continguts del blog; així, la credibilitat de l’autor i la comunicació amb els lectors podrà mantenir-se correctament.

En el cas del nostre blog estem intentant seguir aquestes premisses per tal d’aconseguir una comunicació sostenible dins el marc d’una actitud digital cívica.

Actitud digital cívica (I)

Per tal d’usar les tecnologies i xarxes digitals haurem de fer-ho amb sentit comú i realitzar algunes tasques bàsiques com la de mantenir el nostre ordinador i els programes actualitzats amb els últims elements de seguretat i operativitat i usar els programes informàtics legals. La realització de còpies de seguretat i l’ús d’antivirus i tallafocs i la informació permanent sobre les novetats dels programes que utilitzem també formaran part i faran possible l’actitud digital cívica que hauriem de tenir tots els usuaris de les tecnologies i xarxes digitals.

Em referiré a continuació a tres aspectes cabdals a l’hora de gestionar la informació digital com són els còpies de seguretat, el plagi i el programes de codi lliure. Pel que fa a les còpies de seguretat cal assenyalar que aquells documents i fitxers que vulguem mantenir haurem de fer còpies de seguretat per no perdre’ls. La còpia haurem de traslladar-la a una latre dispositiu diferent amb un nom de fitxer també diferent al del document original; traslladarem la informació a un dispositiu de memòria (DVD, flaix…), a un disc dur diferent o a una xarxa.

El plagi és un ús incívic i antisocial que consisteix en unsar literal i deliberadament continguts aliens sense esmentar la procedència i intentant transmetre que ens pertany la seva autoria. Aquesta activitat, però, pot detectar-se amb la utilització d’un motor de cerca. Per tal de realitzar tasques digitals cíviques caldrà citar correctament amb les frases en cometes o cursiva i usar les opcions de notes a peu de pàgina per referenciar adequadament les citacions bibliogràfiques/webgràfiques de les quals hem extret informació.

Pel que fa als hàbits sostenibles, l’ús dels programes de codi lliure consisteix en la utilització d’unes aplicacions que poden ser usades i distribuïdes lliurement i sense restriccions entre usuaris. L’ús d’aquests programes afavorirà l’accès gratuït a persones que no poden permetre’s pagar programes comercials i la introducció de millores i el desenvolupament de les aplicacions en benefici de tota la comunitat, entre altres avantatges.