Home » Articles posted by arodenasb

Author Archives: arodenasb

Planificació i gestió del projecte (III)

Aquesta última PAC s’ha encarregat de gestionar-la en Jose Manuel, seguint les dates que el coordinador ens ha donat per poder finalitzar el projecte pas a pas.

La primera cosa que vam fer va ser finalitzar la wiki. Vam veure que ens excediem del límit marcat de paraules i hi havia alguns poblemes de forma,  així que vam decidir el que havia d’ocupar cada part i entre tots les vam reduir i ajustar formalment.

Un cop vam tenir i vam presentar la wiki, vam dedicar els nostres esforços a fer la presentació del projecte.

Per això va sorgir la idea de fer un vídeo amb imatges a les que hi posaríem una  locució explicant el treball.

El coordinador ens va fer una proposta de feina  que ens va semblar bé i que hem portat a terme utilitzant el fòrum de grup i el Google Drive, i que en Ricard i en Jordi s’han encarregat de gravar i muntar.

Informació (II)

Aquest cop no es tractava tant de cercar informació, com d’utilitzar la que haviem buscat a la PAC anterior i fer-ne un bon ús, de manera que haviem d’evitar el plagi i citar-la correctament, objectiu que crec que hem aconseguit a la wiki.

En l’organització de la informació  hem seguit  els apartats que vam pactar i en alguns casos hem creat subapartats que han ens han permès ser més concisos pel que fa al contingut per no sobrepassar el límit establert.

La presentació formal ha estat adequada tot i que tenim, o almenys jo el tinc, un petit problema amb la justificació dels textos, ja que ens queden sense justificar, especialment les entrades del blog.  La presentació dels continguts segueix un ordre adequat que permet una lectura fàcil i àgil fent el contingut clar i entenedor.

En aquesta PAC el tractament de la informació que estem fent crec que continua sent correcte.

Alicia Ródenas

Treball i comunicació en equip (I)

En aquesta segona PAC, primera treballant pròpiament com a grup,ens hem hagut d’enfrontar als primers reptes; alguns resolts amb certa facilitat; i, d’altres, amb no tanta.

Alguns dels punts que ens han funcionat són la comunicació, la presa de decisions, el respecte i l’ajuda.

La comunicació ha estat força fluïda, sobretot a través del debat, i, en la mesura del possible, hem respectat bastant les freqüències de connexió i comunicació pactades.

La presa de decisions ha funcionat bé gràcies als dos coordinadors d’aquesta PAC (en Jordi i en Ricard) que han estat molt resolutius i ens han facilitat molt la feina.

I per últim el respecte ha estat present en tot moment;  a l’igual que l’ajuda, que ha estat, sobretot, en forma de vídeos, explicacions i paraules d’ànim que  als que ens costa entrar en les noves tecnologies agraïm moltíssim.

Si bé aquests punts ens han funcionat bastant bé, crec que n’hi ha d’altres com la constància i la gestió del temps, estretament lligats entre ells,  que s’han de millorar.

Queda clar que tots estem compromesos amb el treball, ja que millor o pitjor mirem de tirar-lo endavant, però la constància i el temps que hi dediquem cadascú és molt desigual. Trobo que potser ens aniria bé fixar uns plaços per entregar les petites activitats que el consultor va penjant per fer durant la PAC i que en formen part, ja que si no, i sóc la primera culpable, se’ns acumula tot i al final hem de córrer.

Trobo que el fet d’utilitzar tantes eines alhora (Google Drive, Zotero, blog, Wiki …) alenteix el treball, ja que coses que es poden fer en un moment les fem per duplicat, com les cerques, que les hem anat penjant al Google Drive i que després hem hagut de penjar al Zotero; però que suposo que a mesura que les anem utilitzant més, no tindrem aquests problemes. En canvi, trobo a faltar alguna eina tipus xat a l’espai de grup o a la mateixa pàgina de  l’assignatura que ens permeti comunicar-nos al moment, ja que a vegades trobes que hi ha companys connectats als que els demanaries un petit dubte, però si es fa mitjançant el correu moltes vegades la resposta triga a arribar.

En general crec que treballem bé com a grup, tot i que tenim molts aspectes a millorar.

 

Alicia Ródenas