Home » Autoavaluació projecte » Informació (II)

Informació (II)

Aquest cop no es tractava tant de cercar informació, com d’utilitzar la que haviem buscat a la PAC anterior i fer-ne un bon ús, de manera que haviem d’evitar el plagi i citar-la correctament, objectiu que crec que hem aconseguit a la wiki.

En l’organització de la informació  hem seguit  els apartats que vam pactar i en alguns casos hem creat subapartats que han ens han permès ser més concisos pel que fa al contingut per no sobrepassar el límit establert.

La presentació formal ha estat adequada tot i que tenim, o almenys jo el tinc, un petit problema amb la justificació dels textos, ja que ens queden sense justificar, especialment les entrades del blog.  La presentació dels continguts segueix un ordre adequat que permet una lectura fàcil i àgil fent el contingut clar i entenedor.

En aquesta PAC el tractament de la informació que estem fent crec que continua sent correcte.

Alicia Ródenas


3 comentaris

 1. Efectivament, comparteixo que estem assolint l’objectiu d’emprar les fonts sense caure en plagis no volguts. Aquí hi ajuda enormement gestionar amb eficiència recursos com ara la citació textual o la referència bibliogràfica. Relacionat precisament amb aquests dos aspectes, hi ha un parell de punts que crec que hauríem d’unificar:

  Ús de cometes en les citacions textuals: alternem les cometes volades i les cometes laterals per a usos similars. Jo proposo emprar les laterals, però és una observació purament personal.

  Criteris per a la referència: emprem criteris vàlids, però diferents, a l’hora de referenciar fonts. Proposo de fer servir els que proposa la UOC, i que el consultor ens va enllaçar en un dels seus missatges al tauler de l’aula virtual.

  Per cert! He descobert una manera de justificar el blog a partir de codi HTML; ja ho he aplicat a les entrades publicades fins al moment.

 2. Estic d’acord amb que hem fet un tractament correcte de la informació. També em sembla bé el què proposa el Jordi d’unificar criteris, sobretot en això de les referències bibliogràfiques: ara m’estava llegint els objectius de la següent PAC i un dels importants és deixar enllestida la bibliografia.
  També caldria decidir on queden ancorades les imatges de la wiki per tal que totes es vegin igual (si centrades o al marge esquerre).
  Fantàstic que hàgis resolt el tema de la justificació!

 3. Quant al tractament de la informació només m’agradaria afegir que Zotero ha estat una eina utilíssima a l’hora d’organitzar i gestionar la bibliografia que cercarem individualment i que posteriorment vam escollir de manera conjunta. Relacionat amb aquest aspecte entenc que la credibilitat de les referències escollides és cabdal per tal d’aconseguir un bon treball. Així, establir l’autoria identificada, l’organisme del qual depèn i l’actualització de la referència escollida són premisses essencials per tal d’assolir la credibilitat necessària en un treball acadèmic com el que estem duent a terme i crec que aquestes prerrogatives sí les hem posat en pràctica.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *