Comiat

Font: https://ratticatte.wordpress.com

Un cop lliurat i defensat el projecte, enfilem la part final del camí que, en ocasions planer i en d’altres tortuós, ens ha dut a assolir els objectius que ens havíem fixat en l’inici del trajecte.

Durant aquests mesos hem après que, des de la distància, resulta perfectament possible conviure i treballar per a la consecució d’uns objectius comuns: només cal fixar clarament les regles del joc i definir correctament els recursos que s’utilitzaran i amb quins objectius.

D’aquesta manera, ens hem acostumat a planificar tasques amb eines com Gantter (un punt indispensable per a qualsevol projecte, però més encara si es realitza de forma asincrònica i a distància), a consensuar i editar textos en entorns col·laboratius com un wiki o mitjançant eines ofimàtiques en línia com Google Drive, a gestionar i compartir bibliografia a través de Zotero  o, fins i tot, a mantenir una mena de quadern de bitàcola de les nostres evolucions per la xarxa mitjançant aquest blog que ara tanquem. No cal dir que, per al bon funcionament d’eines tan diverses com aquestes, ha resultat indispensable un ús eficient dels entorns de debat que ofereixen i, és clar, una actitud positiva i col·laborativa per part de tots els integrants del grup. Ras i curt, ens hem habituat a gestionar simultàniament diverses eines col·laboratives que, n’estem segurs, ens poden arribar a ser molt útils en el futur, ja sigui en contextos acadèmics, ja sigui en l’àmbit professional.

Tanmateix, som ben conscients que, tot i la valoració positiva que fem de tot el procés que hem seguit, hi ha aspectes que, ara que ja som al final, s’haurien pogut millorar: ens referim, per exemple, a com de recomanable hauria estat realitzar les tasques de forma més progressiva (sobretot en les primeres PAC), a la necessitat d’aplicar processos més minuciosos de revisió de format i contingut o, en fi, a com d’enriquidor hauria resultat fer un ús més constant i actiu de les opcions de debat de què disposa el wiki.

Sigui com vulgui (permeteu-nos tirar del tòpic nàutic), ara que albirem la costa ens preparem per fondejar a port amb el pòsit reunit durant el viatge i amb la satisfacció d’haver acomplert la fita plantejada.

A reveure i gràcies a tots!

Avís a futurs navegants

Font: http://dgpcfadu.com.ar/

Un cop començada  l’assignatura Competències TIC en Llengua i literatura catalanes la primera sensació que podem tenir és la de respecte, pel gran nombre de tasques que cal fer. Si afegim la possibilitat que molts de nosaltres no ens havíem enfrontat fins aquell moment a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, estarem d’acord que les primeres impressions són d’un gran vertigen. Per això el millor que es pot fer és asserenar-nos i anar fent poc a poc. Les instruccions del consultor són fonamentals i cal seguir-les estrictament per tal de no caure en errors gratuïts i esforços inútils. A la tranquil·litat i calma cal unir la constància, ja que amb aquesta actitud no tindrem sorpreses d’última hora i podrem arribar al lloc on se’ns demana.

Al llarg del curs també aconsellem preguntar tots els dubtes que puguin sorgir, per molt bàsics que ens semblin; la resposta no es farà esperar, sigui del consultor o dels companys de l’assignatura. I aquí entrem en la solidaritat, que hem trobat present en tot moment per les persones esmentades; això sí, una persona no pot esperar ajut si no realitza un exercici de responsabilitat i s’esforça per tal d’aconseguir els objectius proposats en l’assignatura. La dedicació constant i responsable, per tant, és cabdal a l’hora de treballar aquesta assignatura, en la qual els guanys formatius i personals compensaran d’una manera notòria  l’ingent esforç realitzat.

Per acabar, i no és una qüestió menor, la comunicació entre els companys és fonamental; aquest diàleg ha de ser constant i fluid, ja que en depèn el resultat final de les tasques col·laboratives realitzades, que són la majoria, i, per tant, els resultats acadèmics obtinguts.

Res més: ànims, que el treball serà recompensat pels beneficis que n’obtindreu!

Actitud digital cívica (III)

Al llarg del camí que estem acabant aquests dies els diversos aspectes de l’actitud digital cívica que hem après han resultat fonamentals per tal d’enfrontar-nos a l’assignatura.  L’ús de l’ordinador, com a principal eina en les tasques d’informació digital i comunicació amb altres persones (consultor, companys, potencials lectors de productes com el blog), cal que sigui cívic. Així, hem après al llarg del curs com treballar amb mesures de seguretat, amb eines com les contrasenyes, antivirus o còpies de serguretat; sabem també com no caure en l’ús incívic del plagi amb l’adient citació, emprada al nostre projecte o la gestió correcta del text, entre altres actituds cíviques. La comprensió i utilització dels cercadors per tal de localitzar continguts adients al nostre treball i l’ús de criteris útils per seleccionar informació amb credibilitat també han format part del nostre aprenentatge. La comunicació precisa i definida en el missatge ens ha donat la possibilitat de comunicar-nos clarament i sense problemes. Tots els aspectes esmentats han format part del nostre aprenentatge en l’assignatura i han estat útils a l’hora de treballar el projecte grupal de Quebecat; aquests, però, no es queden aparcats aquí amb l’acabament del curs sinó que seguiran amb nosaltres com a eines fonamentals en qualsevol treball digital futur.

 

Treball i comunicació en equip(III)

En aquesta PAC 4 en la qual havíem de realitzar gran nombre de tasques, i crec que de gran importància totes elles, com el lliurament definitiu del projecte, la presentació del treball amb vídeo o la defensa del projecte, entenc que hem pogut arribar a tot, no sense alguns problemes. L’encarregat, rotatori, de la coordinació he sigut jo però als primers dies de juny he patit la pèrdua irreparable de mon pare, per la qual causa i un cop comentada la circumstància als meus companys, s’han ocupat de la coordinació d’una manera magnífica, tot assumint i repartint-se més feines de les que proporcionalment els corresponien; només vull agrair-los l’esforç i l’ajuda, que els honra tant a nivell personal com professional.

Pel que fa a la comunicació seguim una mica amb la mateixa tendència que en les Pacs anteriors: els missatges de comunicació són escasos i es troba a faltar una mica de fluïdesa en determinats moments, però com que tot cal veure-ho des del punt de vista positiu, l’eficàcia i l’efectivitat, tal com ens comentà el consultor i una companya d’un altre grup, és palesa al nostre grup. De tota manera de tot s’aprèn en aquest món i de segur que tractarem de millorar aquest aspecte en futurs treballs laborals i acadèmics.

Planificació i gestió del projecte (III)

Aquesta última PAC s’ha encarregat de gestionar-la en Jose Manuel, seguint les dates que el coordinador ens ha donat per poder finalitzar el projecte pas a pas.

La primera cosa que vam fer va ser finalitzar la wiki. Vam veure que ens excediem del límit marcat de paraules i hi havia alguns poblemes de forma,  així que vam decidir el que havia d’ocupar cada part i entre tots les vam reduir i ajustar formalment.

Un cop vam tenir i vam presentar la wiki, vam dedicar els nostres esforços a fer la presentació del projecte.

Per això va sorgir la idea de fer un vídeo amb imatges a les que hi posaríem una  locució explicant el treball.

El coordinador ens va fer una proposta de feina  que ens va semblar bé i que hem portat a terme utilitzant el fòrum de grup i el Google Drive, i que en Ricard i en Jordi s’han encarregat de gravar i muntar.

Tecnologia digital (III): Blog a WordPress

Per tancar les meves intervencions al diari de treball parlaré precisament de l’eina que ens ha permès activar-lo i desenvolupar-lo durant tot el projecte. Es tracta d’una adaptació de la plataforma WordPress, anomenada Blogscat. Malgrat el canvi de nom, internament conserva l’estructura i el funcionament del popular WordPress.

Font: Wikimedia.org

Amb aquest blog hem creat, seguint  les indicacions del consultor, un diari de treball on hem recollit les impressions i les autoavaluacions que hem fet tots els membres del grup Quebecat en relació, no tant sols a les tasques diàries, sinó també a les eines tecnològiques que hem utilitzat.

Concretament del WordPress vull destacar:

 • És fàcil de configurar a través dels menús d’EinesParàmetres.
 • És simple alhora de canviar-ne el disseny jugant amb els diferents temes que la plataforma proposa des del menú Aparença.
 • S’actualitza automàticament a partir de les càrregues del programa que tramet la pròpia plataforma WordPress. Només en el cas d’instal·lacions en servidors locals, cal que l’usuari faci un seguiment durant el procés d’actualització.
 • És una eina intuïtiva i ben construïda estructuralment. Es desplega en pàginesentradescomentaris.
 • És opensource i no queda limitada per cap estructura organitzacional amb finalitats lucratives.
 • Finalment, vull destacar la capacitat il·limitada de creixement a través dels plugins. Aquestes mini-eines ajuden als usuaris a extendre les funcionalitats del blog en funció de les necessitats de cada usuari, arribant a poder-lo convertir en una botiga on-line, una pàgina web estàtica, un canal de ràdio en streaming, etc.

Informació (III)

En aquesta darrera etapa del projecte, i pel que fa a les fonts informatives, les accions que hem dut a terme es basen en la gestió coherent de les referències utilitzades:

 • Ens hem assegurat que les fonts citades en el contingut del projecte són les mateixes que apareixen a la carpeta del nostre grup de Zotero. Es tracta d’un punt important, ja que és precisament a partir de les referencies recollides al grup que, aprofitant les opcions info_gestiod’exportació de Zotero, hem creat la bibliografia final que posteriorment hem introduït al wiki. Seguint amb la bibliografia, ha resultat igualment decisiu unificar els camps informatius de totes les referències a Zotero per tal que, en el moment de generar-la, apareguin amb un format igual en tots els casos. Per últim, abans de crear la bibliografia amb Zotero ha calgut instal·lar la plantilla ISO 690, que és la que se’ns demana; en el meu cas, no m’apareixia per defecte entre els formats disponibles, però l’he trobada sense cap problema a través de l’enllaç https://www.zotero.org/styles
 • Dins de les pàgines del wiki, ens hem assegurat que emprem el mateix sistema de citació interna, un aspecte que ja vaig comentar a rel de l’entrada del blog titulada Informació (II), i que d’aleshores ençà hem anat aplicant de forma sistemàtica als continguts desenvolupats.
 • Encara dins del wiki, hem comprovat també que els enllaços introduïts i el material audiovisual adjunt funciona correctament.

Pensant en la defensa del projecte, caldrà iniciar un ràpid procés de cerca que ens porti a obtenir els recursos (bàsicament audiovisuals) que mostrarem en el vídeo: per centralitzar-los, hem creat una carpeta a Google Drive per anar-los penjant (paral·lelament, en debatrem la idoneïtat a l’espai del grup dins l’aula virtual).

Per últim, i en relació a la valoració dels projectes dels companys, penso que pot resultar molt útil cercar fonts, a banda del material que se’ns ha proporcionat, en què es tractin i proposin criteris d’avaluació de projectes en línia: sóc conscient, però, que el temps no s’atura…

Planificació i gestió del projecte (II)

Aquesta vegada no em fet una temporalització tan ajustada com en l’exercici anterior, però de la mateixa manera, hem creat un índex de continguts a tractar i cadascú a escollit un tema i n’ha fet un esquema-esborrany. Després, quan tothom havia triat i hi estavem d’acord, hem redactat cada apartat del treball. La veritat és que penso que, tot i que de bones a primeres vam creure que aniríem justos de temps, la rapidesa amb la qual es va dur a terme aquesta primera part va agilitzar força la resta de l’elaboració del treball.

La redacció en forma conjunta ens va semblar molt complicada de gestionar, de manera que ens vam dividir els apartats escrivint-ne cada membre un a la wiki tot comentant i editant els dels altres participants.

Pel que fa a la temporalització, hem disposat de més marge de temps del que prevèiem i això ens ha permès enllestir el treball amb èxit i repassar cada un dels apartats dels companys.

Mesures correctores i propostes de millora (II)

Entre les notes positives del nostre treball grupal cal dir en primer lloc que la comunicació entre tots els membres del grup es fa d’una manera correcta, respectuosa i àgil. Pel que fa a l’organització de les tasques de la PAC 3, quant al treball de redacció dels continguts de l’esborrany i els epígrafs dels diferents apartats, les hem distribuït d’una forma pràctica i, creiem, eficient: amb els continguts preparats fins al moment, resultarà molt més senzill que cada integrant del grup pugui revisar i modificar les pàgines de què consta el Wiki de Quebecat. Precisament en relació al Wiki, valorem positivament l’ús que n’estem fent, tant pel que fa als continguts, com a l’aprofitament dels recursos que ofereix, d’entre els quals destaquem:

 • Taules de contingut
 • Inserció de vídeos
 • Inserció d’imatges
 • Notes a peu de pàgina
 • Inserció de mapes
 • Inserció d’enllaços i remissions internes per afavorir la navegabilitat
 • Ús de formats i estils textuals
Font: http://www.heb.chinanews.com/

El volum de feina i les circumstàncies personals dels integrants han fet, però, que no haguem pogut assolir l’objectiu que ens havíem marcat de resoldre les tasques associades a la PAC d’una manera esgraonada. Un altre aspecte que cal millorar és la participació en l’edició de la planificació de Gantter i la utilització dels espais de discussió integrats, que encara aprofitem poc.

Informació (II)

Aquest cop no es tractava tant de cercar informació, com d’utilitzar la que haviem buscat a la PAC anterior i fer-ne un bon ús, de manera que haviem d’evitar el plagi i citar-la correctament, objectiu que crec que hem aconseguit a la wiki.

En l’organització de la informació  hem seguit  els apartats que vam pactar i en alguns casos hem creat subapartats que han ens han permès ser més concisos pel que fa al contingut per no sobrepassar el límit establert.

La presentació formal ha estat adequada tot i que tenim, o almenys jo el tinc, un petit problema amb la justificació dels textos, ja que ens queden sense justificar, especialment les entrades del blog.  La presentació dels continguts segueix un ordre adequat que permet una lectura fàcil i àgil fent el contingut clar i entenedor.

En aquesta PAC el tractament de la informació que estem fent crec que continua sent correcte.

Alicia Ródenas