Bloc pel Màster Universitari en formació del professorat

Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia a Secundària II. Projecte de treball del grup, aula taller de tecnologia.

Innovació Docent i Iniciació a la Recerca Educativa

Projecte Individual. Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a secundària II