Berrugues als peus

Pel que fa a la definició de berruga plantar, no hi ha millor definició que la que trobem a Vikipedia:

DEFINICIÓ BERRUGUES PLANTARS

A mi el que m’agradaria exposar quins són els possibles tractaments que oferim a Girona pel tractament amb berrugues plantars.
Photo 14-11-14 10.19.04
Sempre informo al pacient que : “HI HA 1000 possibles tractaments perquè cap és 100% efectiu”… és a dir les possibilitats són moltes però cal saber escollir l’adequada segons pacient, activitat i localització de la berruga.

No podem oblidar que és un virus i com a tal el tractament amb qualsevol medicació o pomada no existeix. Com sempre hi ha alguna excepció com per exemple el virus l’herpes zòster.

Les possibilitats de tractament (sempre considerant que no s’allarguin amb el temps amb un màxim de 15 dies i amb resultats definitius):

1.- ÚS DEL LASER PODYLAS
Photo 14-11-14 10.46.32

Photo 14-11-14 10.19.06 (1)

Photo 14-11-14 10.19.05 (4)

2.- ÚS DE CÀUTICS SOBRE LA BERRUGA:
Photo 14-11-14 10.19.04 (1)

Photo 14-11-14 10.19.05 (3)

Photo 14-11-14 10.19.04 (3)

AMB ELS RESULTATS SEGÜENTS:
Photo 14-11-14 10.19.05

Photo 14-11-14 10.19.06 (4)

Photo 14-11-14 10.19.07

Photo 14-11-14 10.19.05 (1)

Photo 14-11-14 10.19.05 (2)

Photo 14-11-14 10.19.04 (2)

Altres posiibilitats:

3.- ÚS DE CIRURGIA
4.- TRACTAMENT AMB MEDICACIÓ ORAL
5.- HOMEOPATIA
6.- INFILTRACIONS DIRECTES A LES BERRUGUES
7.- ÚS D’ÀCID NÍTRIC

I una llista inacabable que haurem de valorar segons cada cas….

Salut i peus!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.