Fitxa 3a

-Els elements del clima són els fenòmens i les quantitats que permeten descriure l’estat d’una part de l’atmosfera. Són la temperatura, la humitat, els vents, la pressió, l’ennuvolament, les precipitacions, etc.
PRESSIÓ ATMOSFÈRICA
Tots els cossos que hi ha a la Terra tenen un pes. L’aire també té un pes. Es coneix per pressió atmosfèrica, el pes de l’aire sobre una superfície determinada. Per mesurar la pressió es fa servir el baròmetre.
En meteorologia es fan servir com a unitats de mesura l’hectoPascal (hPa) i el mil•libar (mb), que, de fet, són equivalents.

MAPA ISOBÀRIC
Quan veiem per televisió la informació meteorològica, habitualment se’ns mostra el mapa del temps o mapa isobàric (també anomenat mapa de superfície). Aquest és l’element més important, a l’hora de fer, per part de l’home del temps, la predicció meteorològica.
Aquest mapa ens mostra, gràcies a les línies isòbares, els punts on hi ha igual pressió, o millor dit, hi haurà, ja que estem parlant de previsions. A la nostra zona la pressió “normal ” és de 1.013 mb.

LECTURA DEL MAPA:
>1013 pressió alta = Bon temps, temps assolellat. El centre d’altres pressions s’indica amb una A (anticicló).
1013 pressió normal = Temps variable o estable.
< 1013 mb pressió baixa = Temps plujós. El centre d’altres pressions s’indica amb una B o D (depressió o borrasca)
En un Anticicló els vents giren en el sentit de les agulles del rellotge.
En una borrasca o depressió els vents giren en el sentit contrari de les agulles d’un rellotge.
• isòbares molt juntes… vent fort
• isòbares separades vent fluix o calma
• isòbares rectes… tendència a inestabilitat

map3Leave a Reply