Fitxa 1

LLEGEIX AMB ATENCIÓ:

 

Fes clic a les imatges per ampliar-les.

La climatologia estudia les condicions meteorològiques mitjanes per a llargs períodes de temps (més de trenta anys) en les diferents regions geogràfiques. No s’ha de confondre amb la meteorologia.

fitxa 1

Els elements del clima són els fenòmens i les quantitats que permeten descriure l’estat d’una part de l’atmosfera. Són la temperatura, la humitat, els vents, la pressió, l’ennuvolament, les precipitacions, etc.

 

Els factors del clima són característiques fitxa 1 bpròpies de la superfície terrestre que condicionen el clima d’una determinada zona. Entre aquestes destaquen la latitud, l’altitud i la continentalitat.

 

Mapa de climes

 

La meteorologia estudia l’atmosfera i els fenòmens que s’hi produeixen. La capa de l’atmosfera on es produeixen els fenòmens atmosfèrics és la troposfera.

 

El temps meteorològic és l’estat de l’atmosfera en un moment i en un lloc determinat. Així, són incorrectes expressions com ara “El clima d’ahir va ser…” o “El partit d’ahir fou suspès per les males condicions climatològiques”. També és incorrecte el comentari “El temps està canviant”.

 

Mapa meteorològic

 

D’acord amb aquestes definicions, direm que el clima de Barcelona és de tipus litoral amb hiverns suaus, malgrat que en algun dia concret es poden enregistrar temperatures molt inferiors a les pròpies de regions més continentals.

 

És sabut que el sistema que genera el clima mundial és complex. Aquest sistema inclou, a més de l’atmosfera, els oceans, la criosfera (àrees cobertes de gel), la superfície terrestre, l’aigua dolça, la vegetació i l’energia procedent del Sol.

Fitxa 2

LLEGEIX AMB ATENCIÓ:

 

-Encara que més endavant tractarem detalladament tots els factors climàtics, la causa fonamental de la gran diversitat de climes arreu del món és la forma esfèrica del nostre planeta. Això fa que l’energia solar rebuda a la superfície terrestre es reparteixi d’una manera molt desigual.fitxa 2

 

 

La insolació és la quantitat de raigs del Sol que incideixen en un lloc; es pot mesurar pel nombre d’hores que el Sol il·lumina un lloc determinat. L’estiu i l’hivern es produeixen perquè hi ha una diferència important entre la quantitat de raigs solars que arriben a l’hemisfer nord i a l’hemisferi sud. Quan en un és estiu a l’altre és hivern.fitxa 2 b

 

El diferent escalfament solar de la superfície terrestre produeix aire càlid a les zones tropicals i aire fred a les polars. Les diferències de temperatura provoquen diferències de pressió que fan moure l’aire, és a dir, que produeixen vents, els quals conformen l’anomenada circulació general a l’atmosfera que, en definitiva, consisteix a repartir l’excés d’energia de les regions tropicals portant calor a les zones polars.

 

La circulació general a l’atmosfera resulta, no obstant això, molt complexa a causa del moviment de rotació de la Terra i de les diverses menes de superfície (terra, mar, muntanyes…) del nostre planeta.fitxa 2 c

Fitxa 3

LLEGEIX AMB ATENCIÓ:

 

-Els elements del clima són els fenòmens i les quantitats que permeten descriure l’estat d’una part de l’atmosfera. Són la temperatura, la humitat, els vents, la pressió, l’ennuvolament, les precipitacions, etc.

 

PRESSIÓ ATMOSFÈRICA

 

Tots els cossos que hi ha a la Terra tenen un pes. L’aire també té un pes. Es coneix per pressió atmosfèrica, el pes de l’aire sobre una superfície determinada. Per mesurar la pressió es fa servir el baròmetre.

En meteorologia es fan servir com a unitats de mesura l’hectoPascal (hPa) i el mil·libar (mb), que, de fet, són equivalents.

 

MAPA ISOBÀRIC

fitxa 3Quan veiem per televisió la informació meteorològica, habitualment se’ns mostra el mapa del temps o mapa isobàric (també anomenat mapa de superfície). Aquest és l’element més important, a l’hora de fer, per part de l’home del temps, la predicció meteorològica.

Aquest mapa ens mostra, gràcies a les línies isòbares, els punts on hi ha igual pressió, o millor dit, hi haurà, ja que estem parlant de previsions. A la nostra zona la pressió “normal ” és de 1.013 mb.

 

LECTURA DEL MAPA:

 

>1013 pressió alta = Bon temps, temps assolellat. El centre d’altres pressions s’indica amb una A (anticicló).

1013 pressió normal = Temps variable o estable.

< 1013 mb pressió baixa = Temps plujós. El centre d’altres pressions s’indica amb una B o D (depressió o borrasca)

Fitxa 4

 

LLEGEIX AMB ATENCIÓ:

 

Els factors del clima són característiques pròpies de la superfície terrestre que condicionen el d’una determinada zona. Entre aquestes destaquen la latitud, l’altitud i la continentalitat.

 

L’ALTITUD

 

És un fenomen conegut per tothom: la temperatura disminueix a mesura que augmenta l’altitud a causa de la disminució de la pressió atmosfèrica. A partir de moltes observacions realitzades en diferents observatoris, s’ha arribat a establir que la temperatura disminueix 1ºC cada 160 metres d’augment d’altitud. Amb l’altitud generalment també augmenten les precipitacions.

 

Catalunya queda situada entre el sistema pirinenc (al nord, amb orientació segons els paral·lels i amb altituds que ultrapassen els 3.000 metres) i la serralada Ibèrica (a l’oest i amb altituds superiors als 2.000 metres). De la important altitud d’aquesta orografia se’n desprèn la influència modificadora dels fluxos atmosfèrics que arriben a Catalunya.

 

Les latituds baixes, més properes a l’Equador, reben una quantitat d’energia solar unes vuit vegades superior a la que arriba a una latitud de 80º. Si a les zones prop de l’Equador els raigs arriben quasi verticals, als pols incideixen molt inclinats.

Per la seva situació, entre els 40° 2′ i 42° 52′ de latitud nord i entre el 0° 19′ i 3° 20′ de longitud est, Catalunya està influïda pel cinturó anticiclònic subtropical i la franja de baixes pressions associada al front polar.

Fitxa 5

LLEGEIX AMB ATENCIÓ:

 

-Des de l’inici dels temps, moltes activitats humanes han estat condicionades pel temps atmosfèric: activitats d’oci a l’aire lliure, esports, agricultura, assentaments humans, etc. D’aquí que els costums, festes o la llengua popular de tots els pobles hi guardi una relació molt estreta, amb contínues referències.

 fitxa 5

Algunes de les influències humanes sobre la natura poden comportar o comporten variacions en el clima, ja sigui global, de tota la Terra, ja sigui a petita escala, en una zona molt concreta. La deforestació, els incendis forestals, l’efecte hivernacle, les explosions nuclears, la pluja àcida, o el deteriorament de la capa d’ozó poden alterar o alteren la climatologia de la Terra, moltes vegades amb conseqüències desastroses per a l’home.

 

Els científics continuent investigant quins són els elements bàsics amb què l’home altera el clima. Però per ara, una cosa és clara: des de la Revolució Industrial fins als nostres dies la nostra relació amb el medi ambient, embrutant-lo, contaminant-lo, perjudicant-lo en definitiva, no hi ha ajudat gens.