GUARDES

Actualment les guardes formen part de l’atractiu del conte.

Què són les guardes?

Les guardes són un parell de fulls encarats que uneixen les cobertes amb les tripes. Una de les guardes està encolada al vers de la coberta tan anterior com posterior i l’altra comença i acab el llibre respectivament.

Aniré enganxant imatges de guardes curioses que trobi.

Leave a comment

Your comment