Galileo Galilei Institut

Blog del centre

Posts Tagged vaga

Informació sobre la vaga d’estudiants 26-O

insgalileu circulars documents

Benvingudes famílies:

Davant la convocatòria de vaga d’estudiants del dia 26 d’octubre convocada per diferents organitzacions estudiantils de Catalunya, i que pot afectar al nostre Institut, l’equip directiu els vol manifestar la seva posició:

1. Tot alumne té el deure d’assistir a classe.

2. Si en cas de convocatòria de vaga decideix no assistir a classe (recordem que, segons la normativa vigent, els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen aquest dret de fer vaga), aquesta decisió ha de ser responsable i decidida després de tenir informació suficient i d’haver-la valorat.

3. L’Institut romandrà obert i per tant els professors impartiran les classes amb normalitat, per garantir el dret d’assistència a classe dels alumnes que ho desitgin.

4. Els pares/mares tenen dret i el centre està obligat a informar a les famílies en cas d’absència dels alumnes. Per tant caldrà portar el justificant de la falta degudament signat pel pare/mare. En cas contrari aquesta falta constarà com a pendent de justificació en el butlletí de notes.

Javier Sanz Botey

Director de l’INS. GALILEO GALILEI

Posted in: Circular, Curs 2016-17, Galileo Galilei

Leave a Comment (0) →