Galileo Galilei Institut

Programa de Diversificació Curricular

Estada en empreses

Activitats del currículum diversificat

Des del curs 2013-14 s’ha posat en marxa el projecte Èxit 2 per a alumnes de 4t d’ESO. Aquest programa consta de diferents tallers que els alumnes realitzen  fora del centre. L’horari dels tallers és de dimecres al matí.

Cada trimestre el taller és diferent: primer trimestre CUINA, segon trimestre GRUMET (vela), tercer trimestre CIRC. A l’aula es treballen els continguts del taller a través d’un projecte interdisciplinar.

CUINA

“CUINES DEL MÓN”

Una formació més flexible

Els alumnes que segueixen el programa de Diversificació Curricular cada trimestre realitzen un projecte transversal a través del qual treballen totes les matèries.

El treball, al qual dediquen deu hores setmanals, es divideix en un taller, activitats i un treball final. El primer trimestre del curs tots els centres han realitzat Cuines del món, un projecte comú a partir del qual han pogut treballar matèries com geografia, llengua, història… “L’objectiu és que d’una forma interdisciplinària i amena els alumnes puguin assimilar els continguts”, destaca Susana Carmona.

Gràcies a aquest projecte comú s’aconsegueix relacionar l’àmbit lingüístic-social i científico-tecnològic i aconseguir “que els estudiants assimilin els conceptes d’una forma més flexible”, destaca Jordi Serarols, inspector d’Educació de Nou Barris, qui afegeix que “aquest model és una alternativa factible perquè els alumnes es vegin capacitats per obtenir el graduat i després segueixin estudiant un cicle formatiu”.

CIRC
En construcció
GRUMET
En construcció
marc

Enllaços per saber-ne més, del projecte de Diversificació Curricular

marc

Estades a empreses
Motivats per estudiar
Pla pilot a Nou Barris contra l’abandonament escolar
Projecte Diversificació Curricular
“Un projecte singular”
Entrevista amb Xavier Chavarria, Inspector en Cap de Barcelona Ciutat
Cloenda gastronòmica del primer trimestre del programa de diversificació curricular de Nou Barris
Final de trimestre a l’Espai Jove de les Basses (Curs 2013-14)
Final de trimestre a l’Institut La Guineueta (Curs 2014-15)
Les pràctiques a empreses (Curs 2016-17)
Programes de diversificació curricular, estades formatives en empreses (Curs 2018-19)