Galileo Galilei Institut

Moodle del centre

web del moodle

Moodle és un sistema complet per a la creació i administració de cursos. És un programari dissenyat per ajudar els educadors a crear cursos en línia d’alta qualitat i entorns d’aprenentatge virtuals. En el nostre Moodle, de moment, encara hi ha penjats pocs cursos però la tendència és fer-lo servir cada cop més.

Una de les fortaleses de Moodle és que és Programari Lliure. Això vol dir que el seu creador inicial, al moment de publicar-lo a Internet, va decidir utilitzar la Llicència Pública GNU (GPL) i per tant pot ser utilitzat sense pagar “llicències”. La institució que l’instal·la està autoritzada a copiar, utilitzar i modificar Moodle. En conseqüència, la plataforma Moodle conforma un sistema permanentment actiu, segur i en constant evolució.