Galileo Galilei Institut

Projectes i activitats

Projectes i activitats del centre

A més de les classes a l’Institut, els seminaris i departaments didàctics o els tutors organitzen altres activitats acadèmiques com sortides, anades al teatre o al cinema, xerrades… que tenen caràcter d’obligatòries perquè són també activitats lectives. Les despeses són a càrrec dels alumnes i es demanarà l’autorització per escrit dels pares o tutors per sortir del centre.

L’Institut organitza, d’acord amb els alumnes de primer de batxillerat, un viatge cultural .

També organitza xerrades d’orientació professional per als alumnes de 4t d’ESO i de batxillerat. Així mateix els alumnes d’ESO i de batxillerat rebran xerrades per tractar temes referits a la salut, l’educació viària i a la sexualitat.

Els dilluns i dimecres a la tarda hi ha activitats d’estudi dirigit.

imatge amic gran imatge aula estudi imatge blogs
Amic Gran Aula d’estudi Blogs Club de lectura
blanc
imatge silueta esport festa sant jordi rosa-i-llibre intraweb-logo insgalileu mediateca hd
Club esportiu Sant Jordi Intranet Mediateca
blanc
web del moodle foto mon reciclar foto programa exit imatge reutilitza-llibres
Moodle Reciclatge Programa Èxit EcoBooks
blanc
logo programa salut i escola 2 imatge lliga de debat de batxillerat imatge-aulamobilweb logo amic jove
Salut i Escola Lliga de debat de Batxillerat Barcelona Aula Mòbil Amic Jove
2 3 4
Projecte GEP 2 3 4