Galileo Galilei Institut

Blog del centre

Termini matrícula PAU i informació matèries

Us adjuntem el document “PAU 2020-Centres”. En aquest document figura la informació referent a la flexibilització en l’opcionalitat dels exàmens de PAU. També trobareu la informació específica per a cada matèria al canal universitats, a l’apartat de matèries.

Així mateix, us comuniquem que la matrícula de la Prova d’Accés a la Universitat per a l’alumnat que hagi superat 2n de Batxillerat en la convocatòria ordinària serà del 15 de maig al 15 de juny.

Aquesta i més informació la teniu disponible al canal universitats (http://universitats.gencat.cat/ca/pau/) i al portal Accesnet-Centres (https://accesnet.gencat.cat/centres).

________________________________
Font: Oficina d’Accés a la Universitat

Posted in: Batxillerat, Curs 2019-20, Informació centre, PAU

Leave a Comment (0) →

Nou calendari de les proves d’accés a la universitat

El Govern i les universitats de Catalunya han acordat, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), les noves dates de celebració de les diferents proves d’accés a la universitat, en la seva convocatòria ordinària.

L’ajornament generalitzat del calendari es pren davant l’actual situació excepcional d’emergència sanitària, per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població. En aquest sentit, cal subratllar que el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia.

Així mateix, el nou calendari permet garantir que l’alumnat accedeixi a la universitat respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que sempre -i també en circumstàncies excepcionals- han de regir l’accés i l’admissió als estudis universitaris.

El nou calendari de les proves d’accés a la universitat és el següent:

Prova d’accés a la universitat (PAU). Convocatòria ordinària:

Dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9 de juliol de 2020

Prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària. Convocatòria ordinària:

Divendres, 19 de juny de 2020

A partir d’aquestes noves dates, i en funció de l’evolució de la situació actual, s’establirà un nou calendari de tràmits, el qual es comunicarà oportunament.

Posted in: Batxillerat, Curs 2019-20, Galileo Galilei, Informació centre

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 100 12345...»