Galileo Galilei Institut

Com s'organitza el centre

Òrgans de govern

Òrgans de govern

organitzacio-organs-govern

Els principals òrgans de govern del centre estan formats per l’Equip Directiu, el Consell Escolar i el Claustre de professors.

Òrgans de coordinació

Òrgans de coordinació

organitzacio-organs-coordinacio

Constituïts pels Departaments i Seminaris didàctics, els Equips Docents, les altres Coordinacions i les Comissions.

Tutories i avaluacions

Tutories i avaluacions

organitzacio-tutories

El professor/a tutor/a coordina l’equip docent del seu grup.

……………………………………………………………………………………