Galileo Galilei Institut

Associació de mares i pares d'alumnes

reunio ampa

L’associació de mares i pares d’alumnes col·labora per millorar el funcionament del centre, potenciant i finançant, en la mesura de les seves possibilitats, les activitats extraescolars i la biblioteca. L’AMPA atén el públic en el mateix institut, quinzenalment, segons el calendari següent.

quadre horari ampa 15-16

Aquest curs l’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar, continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l’empresa IDDINK que tan bons resultats ha anat donant els darrers cursos.

llibresampa2