Galileo Galilei Institut

Deures d'estiu per a 1r d'ESO

Atenció: Aquests deures d’estiu corresponen al curs passat 2018-19

No estan actualitzats, no els feu servir.

Alternativa Anglès Ciències Naturals Ciències socials Educació Física
A
seminari senyera
Llengua castellana Llengua catalana Matemàtiques Música Religió Catòlica
B
Tecnologia Visual i Plàstica
M