Galileo Galilei Institut

Agendes

imatge insgalileu agenda

Cada alumne de l’ESO ha de tenir obligatòriament l’agenda escolar proporcionada pel centre.

L’agenda escolar és una eina de treball i, com a tal, haurà d’estar sempre en bones condicions. No es permetrà que hi hagi cap agenda decorada amb escrits que no es refereixin a treball escolar o que no siguin comunicacions entre professorat, família ialumnat. Tampoc no s’admetrà que ningú n’arrenqui fulls. L’alumnat té l’obligació de portar l’agenda i lliurar-la a qualsevol professor/a que li demani. Quan l’ús de l’agenda sigui incorrecte, l’alumne n’haurà de comprar una de nova i serà considerat una falta greu.