Galileo Galilei Institut

Primer de Batxillerat

Nota: Els continguts d’aquesta pàgina redirigeixen a la web del professor de religió.

SOCIETAT I RELIGIÓ
portada-sentit-vida

Apropament crític, des de la perspectiva cristiana, al món en què vivim a fi de valorar fins a quin punt és plausible l’opció cristiana.

2. EL SENTIT DE LA VIDA
imatge-home-interrogant dibuix-recerca-sentit dibuix-panorama-respostes
La qüestió del sentit A la recerca de sentit Panorama de respostes
3. EL NOSTRE CONTEXT VITAL
quadre context vital
4. VALORACIÓ CRISTIANA DEL PROGRÉS TÈCNIC
portada-religio-progres portada-mites-occ portada-cristogenesi portada-objectiu-cristians
Les religions i el progrés Mites occidentals sobre el progrés Interpretació espiritual de l’evolució L’objectiu vital dels cristians
5. LA SOCIETAT TECNOCRÀTICA I LA PERSONA
portada-societat-tecno portada-societat-urbana portada-societat-consum portada-societa-espectacle portada-societat-benestar
Societat tecnocràtica Societat urbana Societat de consum Societat espectacle Societat del benestar
Lliurament d’exercicis

Lliurament d’exercicis

Clica damunt la imatge per obrir el formulari que hauràs de completar per entregar els exercicis online.

Treballs dels alumnes

Treballs dels alumnes

CANÇONS SENTIT VIDA

LA CIUTAT

PETITES ACCIONS, GRANS CANVIS

QUÈ PASSA AL MÓN?

Qualificacions

Qualificacions

qualificacions-batx

Cinema, vídeos i cançons

Cinema, vídeos i cançons

Els apunts en PDF

Els apunts en PDF

7-1-el-sentit-de-la-vida 7-2-el-nostre-context-vital
El sentit de la vida El context vital
7-3-valoraciocc81-cristiana-del-progrecc81s 7-4-societat-i-persona
Valoració del progrés Societat tecnocràtica
Material de suport

Articles

Creen minironyons de laboratori a partir de cèl·lules mare

Enllaços