Galileo Galilei Institut

Religió Catòlica (Departament de Ciències Socials)

Professorat

Professorat

Toni Fabregat i Vallverdú

professor del centre des de l’any 1990

Ha cursat estudis de Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya (Universitat Ramon Llull) i és llicenciat en Ciències Religioses per l’ISCREB (Universitat Ramon Llull). Màster en Història de les religions.

Professorat del departament

Professor/a Càrrecs Tutories
Laura CASULLERAS Cap de Departament
Joan HERAS Batxillerat 2B
Toni FABREGAT Coordinació Activitats i Serveis / Pàgina web
Lourdes CORRAL ESO 2n C
Rafael JURADO Coordinació ESO / Coordinació 4t ESO ESO 4t A
Roser PORTELLA ESO 3r C
Ramon VILA Cap de Seminari de Geografia i Història
Per què triar religió?

Per què triar la classe de religió?

Programació

Matèria que s’imparteix

La classe de religió s’imparteix a tota l’etapa d’ESO i durant el primer any de Batxillerat, segons la programació següent:

Etapa d’ESO

1r d’ESO: “La Bíblia“. Es fa una introducció a la biblioteca de la Bíblia i s’estudien els llibres del Gènesi i de l’Èxode.

2n d’ESO: “El fet religiós“. Es fa un estudi entorn de la religió i els seus orígens, els elements que l’expliquen i les seves concrecions culturals.

3r d’ESO: “La moral cristiana“. Es proposa conèixer l’ètica dels evangelis i analitzar els problemes morals que preocupen la persona i la societat.

4t d’ESO: “Les grans religions“. Es fa una introducció a la pluralitat religiosa del món, a fi de comprendre millor la realitat dels altres i, alhora, la nostra.

Batxillerat

1r de Batxillerat: “Societat i religió“. Es fa un apropament crític, des de la perspectiva cristiana, al món en què vivim a fi de valorar fins a quin punt és plausible l’opció cristiana.

2n de Batxillerat (no es cursa): “Simbologia religiosa“. Es fa una presentació i una aproximació als codis d’interpretació que, des de les fonts cristianes, contribueixen a una millor comprensió del món.

Matèria

Continguts de cada curs

Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació

La nota final que obtenen els alumnes en cadascun dels cursos, en les diferents etapes, correspon a la mitjana resultant entre un 50% en què es valora l’actitud i comportament dins l’aula (puntualitat, respecte, educació, participació, responsabilitat, atenció, col·laboració i treball) i un 50% que surt de la correcció dels exercicis, treballs i exàmens.

Material de suport

Material de suport

Tots els continguts de l’assignatura de Religió Catòlica, els apunts i els recursos didàctics es poden trobar en aquesta pàgina web creada per donar suport a l’assignatura i facilitar la tasca d’aprenentatge dels alumnes.

portada aula de relitoni

Apunts de classe

Els apunts en PDF

PDF-Icon

Qualificacions

Qualificacions