Galileo Galilei Institut

Religió Catòlica (Departament de Ciències Socials)

Professorat

Professorat

Toni Fabregat i Vallverdú

professor del centre des de l’any 1990

Ha cursat estudis de Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya (Universitat Ramon Llull) i és llicenciat en Ciències Religioses per l’ISCREB (Universitat Ramon Llull). Màster en Història de les religions.

Professorat del departament

Professor/a Càrrecs Tutories
Laura CASULLERAS Cap de Departament
Joan HERAS Batxillerat 2B
Toni FABREGAT Web del centre
Lourdes CORRAL ESO 2n C
Rafael JURADO ESO 4t A
Marina ANDRÉS
Ramon VILA Cap de Seminari de Geografia i Història

Per què triar religió?

Per què triar la classe de religió?

…………………………………………………………………………………………..

Programació

Matèria que s’imparteix

La classe de religió s’imparteix a tota l’etapa d’ESO i durant el primer any de Batxillerat, segons la programació següent:

Etapa d’ESO

1r d’ESO: “La Bíblia“. Es fa una introducció a la biblioteca de la Bíblia i s’estudien els llibres del Gènesi i de l’Èxode.

2n d’ESO: “El fet religiós“. Es fa un estudi entorn de la religió i els seus orígens, els elements que l’expliquen i les seves concrecions culturals.

3r d’ESO: “La moral cristiana“. Es proposa conèixer l’ètica dels evangelis i analitzar els problemes morals que preocupen la persona i la societat.

4t d’ESO: “Les grans religions“. Es fa una introducció a la pluralitat religiosa del món, a fi de comprendre millor la realitat dels altres i, alhora, la nostra.

Batxillerat

1r de Batxillerat: “Societat i religió“. Es fa un apropament crític, des de la perspectiva cristiana, al món en què vivim a fi de valorar fins a quin punt és plausible l’opció cristiana.

2n de Batxillerat (no es cursa): “Simbologia religiosa“. Es fa una presentació i una aproximació als codis d’interpretació que, des de les fonts cristianes, contribueixen a una millor comprensió del món.

Matèria

Continguts de cada curs

…………………………………………………………………………………………..

Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació

La nota final que obtenen els alumnes en cadascun dels cursos, en les diferents etapes, correspon a la mitjana resultant entre un 50% en què es valora l’actitud i comportament dins l’aula (puntualitat, respecte, educació, participació, responsabilitat, atenció, col·laboració i treball) i un 50% que surt de la correcció dels exercicis, treballs i exàmens.

Material de suport

Material de suport

Tots els continguts de l’assignatura de Religió Catòlica, els apunts i els recursos didàctics es poden trobar en aquesta pàgina web creada per donar suport a l’assignatura i facilitar la tasca d’aprenentatge dels alumnes.

portada aula de relitoni

Apunts de classe

Els apunts en PDF

PDF-Icon
…………………………………………………………………………………………..

Qualificacions

Qualificacions

…………………………………………………………………………………………..