Galileo Galilei Institut

Feina i instruccions per passar la quarantena

imatge-recursos-didactics

MATEMÀTIQUES

Feina i instruccions del departament de Matemàtiques per passar la quarantena

……………………………………………………………………………………

1r ESO

Primer d’ESO

Document 1

……………………………………………………………………………………

2n ESO

Segon d’ESO

Instruccions

Activitats 1

Activitats 2

Activitats de recuperació 1

Activitats de recuperació 2

Activitats de recuperació 3

Competencial

Enllaços de consulta

……………………………………………………………………………………

3r ESO

Tercer d’ESO

Document 1 Document 2

……………………………………………………………………………………

4t ESO

Quart d’ESO

Trobareu una carpeta al Drive on podreu accedir als materials

……………………………………………………………………………………