Galileo Galilei Institut

Concurs “El problema del mes”


Bases del concurs

En aquest concurs hi poden participar tots els alumnes i totes les persones que treballen en el centre (excepte els professors del departament de matemàtiques).

Els primers dies de cada mes es plantejarà un problema. El problema es podrà trobar a la pàgina web de l’Institut insgalileo.cat i al costat de consergeria.

Cada participant només podrà donar una solució.

El full de resposta s’ha de deixar a la bústia que hi ha a consergeria abans de l’últim dia del mes.

Al full de resposta ha de constar el nom del participant, el curs, la solució del problema i l’explicació de la resolució del problema.

Els participants que encertin més problemes tindran un premi la diada de Sant Jordi.

Els problemes

Curs 2014-15
solució octubre solució novembre solució desembre
1 2 3 4
solució gener solució febrer solució març solució abril
1 2 3 4
Curs 2013-14
solució desembre solució gener solució febrer solució març
1 2 3 4
classificació final 2 3 4
1 2 3 4