Galileo Galilei Institut

Temari d'Història de 2n de batxillerat

icona dep socials

POWERPOINTS → 2 TEMARI → 2 EXERCICIS →
POWERPOINTS → 2 TEMARI 2 EXERCICIS →
POWERPOINTS → 2 TEMARI → 2 EXERCICIS →
1. La Restauració / I (1875-1898)

1. La Restauració / I (1875-1898) PDF

Download (PDF, 357KB)

2. La Restauració / II (1898-1930)

2. La Restauració / II (1898-1930) PDF

Download (PDF, 361KB)

T 3
Tercer text de prova.
T 4
El text final.