Galileo Galilei Institut

1r BAT - Física (curs 2015-16)

Tema 1. Magnituds, mesures i unitats

Deures 1

Deures 2

Deures 3

Examen tema 1

Correcció dels deures i de l’examen

Tema 2. Moviments en una dimensió

Deures 4

Deures 5

Deures 6

Examen tema 2

Correcció dels deures i de l’examen

Tema 3. Moviments en dues dimensions

Deures 7

Deures 8

Deures 9

Examen tema 3

Correcció de l’examen

Tema 4 i 5. Estàtica i dinàmica

Deures 10

Deures 11

Correccions i solucions

Examen 1 / Examen 2

Examen T5. Dinámica. Correccions

Deures 12 (2a part)

EXÀMENS

FÍSICA 1r BATXILLERAT EXAMEN 1a AVALUACIÓ (T1 i T2)

FÍSICA 1r BATXILLERAT EXAMEN 1a Avaluació excel·lència

FÍSICA 1r BATXILLERAT EXAMEN 1a Avaluació recuperació

Exàmens i correccions