Galileo Galilei Institut

Feina i instruccions per passar la quarantena

Rosa Marín

Feina i instruccions

Rosa Marín

……………………………………………………………………………………

1r ESO

Primer d’ESO

Quadern d’activitats

Activitats d’ampliació

……………………………………………………………………………………

2n ESO

Segon d’ESO

Quadern d’activitats

Activitats d’ampliació

……………………………………………………………………………………

3r ESO

Tercer d’ESO

Quadern d’activitats

Activitats d’ampliació

……………………………………………………………………………………