Galileo Galilei Institut

Fotos dels grups de Batxillerat, curs 2018-19

Primer de Batxillerat A

Primer de Batxillerat B

Segon de Batxillerat A

Segon de Batxillerat B