Galileo Galilei Institut

Fotos dels grups de Batxillerat, curs 2017-18

Primer batxillerat A

Primer batxillerat B

Segon batxillerat A

Segon batxillerat B