Galileo Galilei Institut

Llibres de text de Batxillerat, curs 2017-18

llibres-text

Com cada curs, a partir del mes de juliol estan exposades en el tauler d’anuncis les llistes dels llibres de text que es faran servir durant el present curs acadèmic.

Curs 2017-18

Llibres de 1r de Batxillerat
Llibres de 2n de Batxillerat