Galileo Galilei Institut

Llibres de text de Batxillerat, curs 2017-18

llibres-text

Com cada curs, a partir del mes de juliol estan exposades en el tauler d’anuncis les llistes dels llibres de text que es faran servir durant el present curs acadèmic.

Llibres de 1r de Batxillerat
Llibres de 2n de Batxillerat