Galileo Galilei Institut

Horaris i matèries de 1r i 2n de Batxillerat

Atenció! Aquests horaris corresponen al curs passat

Horaris, matèries i tutors
Aquí podeu consultar els horaris i les matèries de 1r i 2n de Batxillerat del curs 2018-19.

…………………………………………………………………………………………………………………

1r BAT A

…………………………………………………………………………………………………………………
1r BAT B

…………………………………………………………………………………………………………………
2n BAT A

…………………………………………………………………………………………………………………
2n BAT B

…………………………………………………………………………………………………………………

Tots els horaris en PDF