Galileo Galilei Institut

L'ensenyament secundari postobligatori

L’etapa de Batxillerat

blanc

El batxillerat té dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys. El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

El currículum de Batxillerat s’estructura en una part comuna, a cursar per tot l’alumnat i en una part diversificada, organitzada per modalitats. A més hi ha les matèries optatives i el treball de recerca.  L’alumnat té també una hora setmanal de tutoria.

A l’institut Galileo Galilei s’imparteixen les modalitats de Batxillerat de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials. Pots consultar els centres on s’imparteix la Modalitat d’Arts.

Cada alumne/a ha de triar una modalitat de Batxillerat i ha de cursar les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la via escollida.

Font: Fullet informatiu Batxillerat 2012

Podeu trobar informació curricular sobre el batxillerat a http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat