Galileo Galilei Institut

Blog del centre

Guia de preinscripció 2020-21

Sessions informatives

Sessions informatives a Nou Barris

La preinscripció és el procés imprescin­dible perquè els nens i nenes obtinguin una plaça en un dels més de 400 centres de la xarxa educativa de Barcelona sostinguts amb fons públics. Enguany, es farà del 23 de març a l’1 d’abril, i convé no confondre-ho amb la matriculació, que és l’acte formal d’inscripció un cop assignada la plaça, i que es farà del 16 al 22 de juny.

Nou Barris ha organitzat sessions informatives per donar a conèixer tot el procés i resoldre dubtes. Si la matrícula la feu per a primer d’ESO:

Dimecres 4 de març, 18.30 h. Seu del Districte, plaça Major de Nou Barris, 1

Posted in: Galileo Galilei, Informació centre

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment